HONDA MII-MONITOR APP – MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR KUNDER

Honda bestræber sig på at beskytte og respektere dit privatliv. Denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer dig, hvordan Honda Motor Europe Limited (“Honda”, “vi”, “os”) behandler dine personlige oplysninger, når du besøger, downloader eller kontakter Honda I forbindelse med Honda Miimo-mobilappsoftwaren, der er kendt som Mii-monitor (herunder alle tjenester, der måtte være tilgængelige via appen) (samlet kaldet “appen”). Denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver også dine rettigheder til beskyttelse af dine personlige oplysninger, herunder retten til at gøre indsigelse mod dele af den behandling, som Honda udfører. Der findes flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, I afsnittet “Dine valg og rettigheder”.

Vi kan også give dig yderligere oplysninger, når vi indsamler personlige oplysninger, i tilfælde, hvor vi mener, at det ville være nyttigt at give dig relevante og rettidige oplysninger. Afhængigt af dit forhold til Honda kan vi også give dig eller har måske allerede givet dig andre meddelelser omkring vores brug af dine personlige oplysninger. Hvis du for eksempel allerede har købt et andet Honda-produkt, har du måske givet tilladelse til, at vi må kontakte dig i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af det Honda-produkt eller i forbindelse med modtagelse af andre meddelelser eller markedsføringsoplysninger fra Honda. Disse meddelelser erstattes ikke af nærværende Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og er derfor stadig gældende efter relevans.

Personlige oplysninger, som vi indsamler

Vi behandler følgende typer af personlige oplysninger:

•       Oplysninger til oprettelse af en brugerprofil: såsom din Honda Miimos serienummer, dit brugernavn og din adgangskode, aldersgruppe, by og land. VI ANBEFALER DOG PÅ DET KRAFTIGSTE, AT DU IKKE BRUGER NOGEN PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER, NÅR DU OPRETTER DIT BRUGERNAVN OG DIN ADGANGSKODE;

•       Når du bruger appen: Tekniske oplysninger vedrørende din brug af appen, såsom din IPadresse og dit operativsystem, browsertype (ved besøg på vores websted), oplysninger om den enhed, som du bruger til at tilgå appen (“enhed”) (eksempelvis din enheds serienummer, unikke identifikationsnummer, MAC-adresse) og tekniske og hændelsesbaserede oplysninger i forbindelse med din brug af din enhed (eksempelvis internet og Bluetoothparring samt forbindelsesoplysninger og sessionens varighed),

•       Når du kontakter os direkte vedrørende appen: dit navn og kontaktoplysninger (såsom din adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller e-mailadresse) og årsagen til din kontakt,

•       Når du kontakter den autoriserede Honda-forhandler (som solgte dig din Honda Miimo (“forhandler”)) via appen om din Honda Miimo: dit navn og dine kontaktoplysninger (såsom din adresse, postnummer, land, telefonnumre og/eller e-mailadresse), årsagen til din kontakt samt oplysninger om din Honda Miimo eller enhed, så vi kan hjælpe med at diagnosticere eventuelle problemer, som du måtte opleve,

•       Når du kontakter os: kan vi indsamle oplysninger om tjenester, der interesserer dig,

•       Andre oplysninger, som du sender til os: såsom underskrifter, billeder, meninger, din placering og andre oplysninger, som du giver.

 

Hvorfor vi indsamler, bruger og gemmer disse personlige oplysninger

Vi indsamler, bruger og gemmer dine personlige oplysninger til de formål, der er anført herunder.

•       Hvor det er nødvendigt i forhold til Hondas legitime interesser.

For eksempel:

·        for at levere appen og relaterede tjenester til dig,

·        for at administrere appen,

·        for at gøre det muligt for dig at downloade opdateringer til appen og eventuelle erstatninger,

·        for gøre det muligt for os at forbedre og optimere funktionaliteten af appen og Hondaprodukter og -tjenester (især vores Honda Miimo-serie),

·        for at forstå, hvilke dele af appen der er mest populære/mest anvendte, eller hvilke dele der kræver ændringer/opgraderinger,

·        for at svare på spørgsmål og klager fra brugere,

·        for at skabe en profil af dig, så vi kan bestemme, hvilke produkter og tjenester vi skal tilbyde dig til direkte markedsføringsformål,

·        til interne registreringsformål,

·        til administration og audit af vores virksomhedsaktiviteter, herunder ledelsesanalyse, audit, forecasting, virksomhedsplanlægning,

·        for at bede dig om din mening eller deltage i undersøgelser om vores produkter og tjenester (via push-notifikationer), og for at udføre og analysere disse undersøgelser og forskning, så vi kan benchmarke og forbedre vores produkter og tjenester,

·        hvor det måtte være nødvendigt som en del af en omstrukturering eller salg af Honda eller et relevant Honda-koncernselskabs forretning eller aktiver, og

·        for at konvertere personlige oplysninger til anonyme oplysninger og bruge dem (normalt på en samlet statistisk basis) til forskning og analyse for derved at kunne forbedre appens funktion. Se "Samlede oplysninger" herunder.

Når vi behandler oplysninger, der er baseret på vores legitime interesser, er vi nødt til at afveje vores legitime virksomhedsinteresser mod dine databeskyttelsesrettigheder og sikre, at dine rettigheder ikke går forud for vores interesser. Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan vi foretager den afvejning, skal du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er anført i slutningen af denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

•       Hvor du har givet dit samtykke.

·        Eksempelvis for at levere direkte markedsføring til dig, herunder oplysninger om produkter og tjenester, som kunne have din interesse, via beskeder i appen (som du bliver gjort opmærksom på via push-notifikationer). Du har altid mulighed for til enhver tid at framelde dig direkte markedsføring.

•       Hvor det er nødvendigt for at opfylde enhver kontrakt, som Honda har indgået med dig, eller for at træffe foranstaltninger til at indgå en kontrakt.

·        Eksempelvis svare på og/eller tage hånd om dine anmodninger eller forespørgsler, der sendes via appen eller på anden vis, at yde teknisk support til dig i forbindelse med din Honda Miimo, at levere den tjeneste, som vi tilbyder, via appen (hvilket omfatter, at vi deler dine oplysninger med tredjeparter – se herunder), og til alle andre formål, der vedrører administreringen af dit juridiske forhold til Honda.

•       Hvor det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse.

·        Eksempelvis når du udøver dine juridiske rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, for at verificere din identitet, for at fastlægge og forsvare vores juridiske rettigheder, til aktiviteter, der vedrører forebyggelse, påvisning og efterforskning af kriminalitet (som kan medføre, at vi deler dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder som forklaret herunder) og til at overholde et juridisk og lovgivningsmæssigt ansvar, der er gældende for os.

•       Samlede oplysninger

·        Honda vil også konvertere personlige oplysninger til anonyme oplysninger og bruge dem (normalt på en samlet statistisk basis) til forskning og analyse for derved at kunne forbedre appen, analysere tendenser og skræddersy produkter. Samlede personlige oplysninger identificerer ikke dig personligt eller andre brugere af appen.

 

Sådan deler vi dine personlige oplysninger

 

(a)   Overførsler mellem Hondas koncernselskaber

 

Vi deler dine personlige oplysninger med medlemmer af Honda-koncernen.

•       I tilfælde af en tilbagekaldelse af et produkt eller retssag kan dine personlige oplysninger blive delt med vores modervirksomhed, Honda Motor Co. Ltd., (HM) i Japan, med det formal at undersøge eventuelle tekniske problemer og koordinere gruppeforsikring.

•       HM står også for den tekniske support til appen.

Med hensyn til de formål, der er anført herover, vil dine personlige oplysninger blive behandlet i, eller tilgået af, medlemmer af Hondas koncernselskaber, der befinder sig i jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som ikke har tilsvarende databeskyttelseslove som dem i EØS. Når vi overfører dine oplysninger mellem Hondas koncernselskaber, anvender vi standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personlige oplysninger, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen.

(b)   Overførsler til Hondas autoriserede forhandlere og værksteder

 

Vi deler dine personlige oplysninger med din forhandler, så de – med vores hjælp – kan yde dig teknisk support til din Honda Miimo.

(c)   Overførsler til virksomheder, der leverer tjenester under kontrakt

 

Dine personlige oplysninger deles med virksomheder, der leverer tjenester under kontrakt, til Hondas koncernselskaber, såsom de virksomheder, der er anført herunder:

•       Appudviklere (aktuel leverandør: Takasaki Kyodo Computing Centre)

•       IT-hosting (aktuel leverandør: Microsoft Corporation via Microsoft Azure-platformen)

•       IT-vedligeholdelsesleverandør (aktuel leverandør: Takasaki Kyodo Computing)

•       Professionelle rådgivere (aktuel leverandør: juridisk assistance – forskellige advokatfirmaer, herunder Shoosmiths LLP i Storbritannien)

Overførsler uden for EØS

Personlige oplysninger, der behandles via appen, gemmes i et land, der befinder sig i EØS. I forlængelse af ovennævnte formål kan vi dog overføre dine personlige oplysninger til organisationer uden for EØS. Når vi gør dette, kan vi anvende standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personlige oplysninger, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. Vi kan også overføre dine oplysninger til organisationer i USA, som deltager i EU-US Privacy Shieldordningen, eller som har implementeret virksomhedsregler for at beskytte dine oplysninger, der er godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, herunder at få en kopi af de dokumenter, der anvendes til at beskytte dine oplysninger, skal du kontakte os som beskrevet i afsnittet Kontakt os herunder.

(d)   Overførsler til andre organisationer

 

•       Overførsler til tredjeparter, hvis vi er forpligtede til at videregive dine personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt for os at beskytte Hondas, vores kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

•       Overførsler til regeringsmyndigheder og/eller embedsmænd fra retshåndhævende myndigheder, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende love.

•       Overførsler til potentielle eller reelle købere i det tilfælde, at Honda, eller en del af Hondas koncernselskaber, sælger en eventuel del af sin forretning eller sine aktiver, som omfatter personlige oplysninger.

Dine valg og rettigheder

 

(a) Dine overordnede valg og rettigheder

•       Du har ret til at blive oplyst om behandlingen af dine oplysninger (dette er denne meddelelses formål), at anmode Honda om en kopi af dine personlige oplysninger, at rette, slette eller begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger, og at få de personlige oplysninger, som du har givet, i et struktureret, maskinlæsbart format.

•       Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (især, hvor vi ikke er nødt til at behandle oplysningerne for at overholde et kontraktmæssigt eller juridisk krav).

•       Når vi har anmodet om dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage om Hondas behandling af dine oplysninger, vil dette ikke påvirke den behandling, der har fundet sted på det tidspunkt.

Disse rettigheder kan begrænses, hvis, eksempelvis, opfyldelsen af din anmodning ville afsløre personlige oplysninger om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi I følge lovgivningen skal gemme, eller som vi har overbevisende legitime interesser i at skulle gemme.

(b) Dine rettigheder og valg vedrørende direkte markedsføring

Honda giver dig mulighed for at tilvælge (give samtykke til) at modtage direkte markedsføringskommunikation i appen.

Hvis du ikke ønsker, at vi sender dig direkte markedsføring i appen, kan du til enhver tid bede os om ikke at gøre det:

•       Ved at ændre dine privatlivsindstillinger i appen, eller

•       Ved at kontakte os på: mii-monitor@honda-eu.com

 

(c) Din ret til at indgive klage til en tilsynsførende myndighed

Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsførende databeskyttelsesmyndighed. Den tilsynsførende myndighed kan befinde sig i det land, hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller hvor bruddet på databeskyttelsen har fundet sted.

 

Dataopbevaring

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe som vi har brug for dem i forhold til Hondas legitime interesser i overensstemmelse med gældende lov, eller for at levere en tjeneste på din anmodning, eller for at overholde et juridisk krav. Ved slutningen af denne periode, og i alle tilfælde inden for 2 år efter din sidste brug af appen, træffer vi foranstaltninger til at slette dine personlige oplysninger eller opbevare dem i en form, der ikke længere kan identificere dig.

 

Links til tredjepartswebsteder

 

Vores websted kan til tider indeholde links til og fra websteder, der tilhører vores partnernetværk, annoncører og koncernselskaber. Honda er ikke ansvarlig for indholdet på nogen websteder, hvortil der linkes på Hondas websted. Når du tilgår et tredjepartswebsted, er det dit ansvar at sikre, at du læser den politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt de juridiske vilkår og betingelser, der gælder for det pågældende websted

Opdateringer til denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger kan opdateres med jævne mellemrum. Vi opdaterer datoen øverst i denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og vi opfordrer dig til at kontrollere, om der er ændringer til denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som vil være tilgængelig i appen. I visse tilfælde kan vi også aktivt underrette dig om specifikke databehandlingsaktiviteter eller væsentlige ændringer til denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som det er påkrævet ved gældende lov.

Kontakt os

Appen kontrolleres af Honda Motor Europe Limited (virksomhedsnummer 857969), som er den dataansvarlige for de personlige oplysninger, der indsamles via appen, og hvis registrerede adresse er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL.

Hvis du har spørgsmål om denne Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte os på mii-monitor@honda-eu.com  Vores databeskyttelsesrådgiver kan også kontaktes på DPO@honda-eu.com