Hondas styring

Styring

Da Honda bestræber sig på at være "en samfundsvenlig virksomhed", anerkender vi vores ansvar for at forbedre virksomhedsstyringen og gennemsigtigheden helt overordnet for at skabe bæredygtig vækst og opbygge tillid og påskønnelse fra vores kunder, vores partnere og samfundet som helhed.

Hondas europæiske aktiviteter

Hondas europæiske struktur giver mulighed for tydelig overvågning og strategisk styring af vores forretningsaktiviteter i hele regionen med afsæt i klart opstillede politikker for styring, finansiel adfærd, risikostyring, menneskerettigheder og mere. Disse bidrager til Hondas fremskridt på verdensplan med hensyn til at styrke vores sociale omdømme, overholdelse af lovgivningen og virksomhedsstyring.

Få mere at vide om Hondas europæiske aktiviteter i denne korte video.

Hondas styringsstruktur

Honda er struktureret til at sikre, at vi når vores mål på en effektiv måde i overensstemmelse med organisationens globale standarder for bæredygtighed, sikkerhed og miljøplanlægning.

Resultaterne af vores indsats i Europa bruges som feedback til Honda i Japan, hvilket er med til at forme vores globale tilgang til bæredygtighed.

Denne verdensomspændende tilgang kommunikeres derefter effektivt ud til vores region med henblik på lokal implementering via Hondas globale styringsstruktur, og detaljerne herfra er indeholdt i vores europæiske miljørapport fra 2023.

EUROPÆISK MILJØRAPPORT FRA 2023 (PDF)