Honda Sky – samfund

Socialt og samfundsmæssigt bidrag

Honda er engageret i sociale og samfundsmæssige initiativer over hele Europa for at dele glæde med andre mennesker og sikre, at vi er en samfundsvenlig virksomhed. 

Ud fra vores grundprincip om "respekt for individet" yder vi positive bidrag i lokalsamfund og det overordnede samfund, hvilket giver bedre kvalitet i folks hverdagsliv.

Hondas fire søjler med samfundsbidrag

Vores bidrag inden for uddannelse og lokalsamfund, mangfoldighed og inklusion samt sikkerhed og miljø omfatter Hondas fire søjler med samfundsbidrag. Vi måler proaktivt vores programmer op mod FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er) som en del af vores globale tilgang til samfundsbidrag. 

Mere om Honda og FN's mål for bæredygtig udvikling

Honda-rugbyikon

Rugby Legacy Fund

I 2022 indgik vi partnerskab med en national britisk avis for at danne Telegraph Honda Rugby Legacy Fund, et program med græsrodsinvesteringer i 15 hold, designet til at inspirere den næste generation af kvindelige rugbyspillere. Det gav klubberne mulighed for at investere i deres kvinders rugbyprogrammer, og få adgang til pladser på en specialiseret rugbytræningslejr for piger.

Honda-rugbyikon

Vi skaber en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads

Vi mener, at en inkluderende arbejdsplads, hvor mennesker bliver behandlet ens, er grundlæggende for at skabe et miljø, der giver vores medarbejdere handlekraft og sætter dem i stand til at være sig selv. Det er også nøglen til virksomhedens fremtidige succes.

Det er derfor, vi har fokus på mangfoldighed og inklusion og på at bringe mennesker fra forskellige kulturer, baggrunde, racer og overbevisninger sammen. Vi respekterer individuelle forskelle og fremmer ligestilling, uanset race, køn, kønsidentitet, alder, seksuel orientering, religion, national oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund, tidligere karriere og samfundsmæssig eller økonomisk status.

Honda-rugbyikon

Ahr Valley Disaster Recovery Support

At bidrage til menneskers sikkerhed, sundhed og velvære er en central del af vores samfundsansvar. Det omfatter støtte til lokalsamfund, når katastrofer påvirker deres liv, boliger og grundlæggende infrastruktur.

Som reaktion på kraftige oversvømmelser i Tysklands Ahr-dal i august 2021 ydede Honda øjeblikkelig støtte til katastrofeindsatsen ved at donere fire specialiserede højtydende generatorer, der udgjorde en del af strømforsyningen til lokalsamfundene i regionen. 

Få mere at vide
Honda-rugbyikon

Vedvarende energi giver en positiv klimaindsats

Honda anerkender, at den rigtige samfundsansvarlige retning er at tage positive skridt for at tackle klimaforandringerne og beskytte miljøet med henblik på at skabe en bedre fremtid, hvor alle kan forfølge deres drømme.

I Italien har Honda udviklet en solcellepark på sit produktionsanlæg, som for nylig er blevet udvidet til at levere 1,2 MW vedvarende energi, der kan opfylde 21 % af energibehovet på stedet.

Find ud af mere

Hondas europæiske CSR-aktiviteter

I takt med at Honda gør fremskridt med sin globale vision for 2030, vil vi blive ved med at give forbrugerne kvalitetsprodukter, der opfylder deres forskellige individuelle behov og samfundets forventninger.

Gennem vores initiativer i Storbritannien og Europa yder vi allerede et væsentligt bidrag til at give folk en bedre hverdag. Flere oplysninger om vores indsats kan findes i vores europæiske miljørapport fra 2023.

EUROPÆISK MILJØRAPPORT FRA 2023 (PDF)