Afgifter

Hvilken betydning har de nye afgifter for dig?

De nye afgifter påvirker priserne på de fleste personbiler og dette gør sig også gældende for Honda. Det er dog stadig muligt at erhverve sig en ny bil til nuværende pris lidt endnu da afgiftsændringen først træder i kraft d. 18. december 2020.

Selv nogle af markedets billigste biler vil stige med den nye afgiftsændring. Et eksempel på en afgiftsændring er Jazz Hybrid Comfort der i dag koster 215.000kr. og ser ud til at vil stige i afgift med op til 21.000 kr.

Ved at bestille din nye bil inden d. 18. december kan du erhverve dig bilen til nuværende lavere pris, uanset om bilen først leveres efter d. 18. december 2020. Ifølge den nye aftale påvirker registreringsafgiften ikke køretøjer hvorpå der allerede foreligger en underskrevet, bindende købsaftale med en forhandler. Denne købsaftale skal dog senest være underskrevet d. 17. december 2020.  

Alle priser der er angivet på honda.dk og øvrige kampagner tager udgangspunkt i de nuværende afgifter, og gælder dermed kun ved indgåelse af bindende købsaftale med en af vores forhandlere senest d. 17. december 2020.

Vores forhandlere står klar til at besvare dine spørgsmål. De kan være dig behjælpelig med information omkring mulighederne for bestilling af din nye bil senest d. 17. december 2020 og/eller fortælle dig mere om den nye afgiftsstruktur der træder i kraft d. 18. december 2020.

Da de nye registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet.

Da tidshorisonten til den eventuelle ikrafttræden af de nye afgifter er så kort har vi hos Honda Danmark A/S ikke mulighed for at konkretisere hvilken påvirkning afgiftsændringerne har på vores priser efter d. 18. december 2020. Vi arbejder dog på højtryk for at opdatere vores priser på alle vores platforme.