Tilbagekaldelse af airbagudløsningsudstyr

Den verdensomspændende tilbagekaldelseskampagne for airbagudløsningsudstyr berører mange bilproducenter og udgør en meget høj sikkerhedsrisiko. Se yderligere oplysninger nedenfor, og kontrollér, om dit køretøj er berørt.

Tag øjeblikkelig handling

Risikoen for dig og dine passagerer

I tilfælde af et sammenstød, hvor airbaggen udløses, kan airbaggens udløsningsenhed antænde på en sådan måde, at den danner et uforholdsmæssigt stort indre tryk. Som følge deraf kan udløsningsenhedens metalhus sprænges og slynge metalstykker ud gennem airbaggen og ud i kabinen.

Det kan resultere i alvorlig personskade eller i værste fald dødsfald.

Hvad skal du foretage dig som det næste

Kontrollér, om dit køretøj er berørt. Hvis det er tilfældet, skal du hurtigst muligt kontakte din foretrukne Honda forhandler og få komponenterne udskiftet uden beregning.

Hvad gør Honda

Når dit køretøj modtages hos forhandlervirksomheden, monteres der en ændret udløsningsenhed i airbagmodulet. Arbejdet tager ca. 1 time og udføres uden beregning.

Vores forpligtelse over for dig

Vi har været og vil fortsat være i tæt kontakt med myndighederne for at underrette alle ejere af berørte køretøjer.

Informationsskrivelsen anviser, hvilke forholdsregler ejerne skal tage, men hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, bedes du kontakte din lokale Honda forhandler.

Udskiftningsdele og tilgængelighed

Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med vores leverandører og vores netværk af forhandlere for at sikre, at de nødvendige reservedele findes på lager, så vi kan tage hånd om dit køretøj.