Hondas tilknyttede tjenester Vilkår og betingelser for tjenesterne ("vilkår")

Vilkår og betingelser for tjenesterne ("vilkår")

Indhold

1. Oplysninger om disse vilkår
2. Kontakt os
3. Tjenesterne
4. Oprettelse af en tilknyttet profil
5. Aktivering af eSIM-kort
6. Bekræftelse af ejerskab
7. Regelmæssig bekræftelse af ejerskab
8. Inviterede brugere
9. Tjenestepakker
10. Indhold og brug af tjenestepakker
11. Bestilling af tjenestepakker
12. Automatisk fornyelse af tjenestepakker
13. Annullering og tilbagebetaling af tjenestepakker
14. Tredjepartstjenestepakker
15. Første registreringsland
16. Acceptabel brug af tjenesterne
17. Garanti
18. Ansvar
19. Ændring af bilens ejerskab og deaktivering af tjenesterne
20. Hondas opsigelse af tjenesterne
21. Din opsigelse af tjenesterne
22. Konsekvenser ved opsigelse
23. Ændringer af disse vilkår og vilkårene for tjenestepakker
24. Ændringer af tjenesterne
25. Begivenheder uden for vores kontrol
26. Beskyttelse af personlige oplysninger
27. Immaterielle rettigheder
28. Andre vilkår
29. Gældende love
30. Vilkår for tjenestepakker

1. Oplysninger om disse vilkår

1.1 Vi er Honda Motor Europe Limited ("Honda", "vi", "os" eller "vores"), et aktieselskab, der er registreret i England og Wales, og vores hjemsted er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL. Vores virksomhedsnummer er 00857969, og vores momsnummer er GB 711019584. Vi er i juridisk forstand sælger af appèn.

1.2 Du skal læse disse vilkår grundigt, før du køber eller på anden måde bruger nogen af de tjenester ("tjenester"), som Honda fra tid til anden tilbyder via et kompatibelt Honda-køretøj ("køretøj") og/eller mobilappen My Honda+ ("app").

1.3 Disse vilkår samt vilkårene og betingelserne for appen ("vilkår for appen") udgør tilsammen en juridisk bindende aftale mellem dig og Honda i forbindelse med dit køb og/eller din brug af tjenesterne. Du vil blive bedt om at acceptere disse vilkår, hvilket kan kræve, at du markerer felterne til digital accept i appen.

1.4 Du er indforstået med, at du ved at acceptere disse vilkår er juridisk forpligtet af dem, og på tidspunktet for accepten oprettes der en juridisk bindende aftale mellem dig og Honda. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne købe eller bruge nogle af eller alle tjenesterne.

1.5 Disse vilkår indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder, forpligtelser og retsmidler. Du skal især være opmærksom på følgende vilkår: paragraf 5 (aktivering af eSIM-kort); paragraf 10 (indhold og brug af tjenestepakker); paragraf 12 (automatisk fornyelse af tjenestepakker); paragraf 15 (første registreringsland); paragraf 16 (acceptabel brug af tjenesterne); paragraf 17 (garanti) og paragraf 18 (ansvar).

1.6 Disse vilkår er senest opdateret den 9. marts 2020.

2. Kontakt os

2.1 Hvis du har spørgsmål om disse vilkår eller om tjenesterne, kan du:

2.1.1 se afsnittet med ofte stillede spørgsmål og svar på Hondas websted ("FAQ-sider") på honda.dk/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html;

2.1.2 kontakte os ved hjælp af de kontaktmetoder og kontaktoplysninger, der er tilgængelige på FAQ-siderne, eller som Honda på anden måde har meddelt dig.

2.2 Intet i disse vilkår påvirker eventuelle juridiske rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning, herefter benævnt lovbestemte rettigheder. Du kan få mere detaljerede oplysninger om dine rettigheder ved at besøge konkurrence- og forbrugerstyrelsens websted på www.forbrug.dk samt www.forbrugereuropa.dk Herudover er benyttelsen af appen med tilknyttede tjenester omfattet af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23/5 2018.

3. Tjenesterne

3.1 For at kunne bruge eller modtage fordelene ved tjenesterne er der visse ting, som du skal gøre. Honda vil fra tid til anden underrette dig om, hvad disse ting er, men du skal bl.a.:

3.1.1 downloade og installere appen på din smartphone (se vilkår for appen);

3.1.2 oprette en Honda-konto og en tilknyttet profil (se paragraf 4);

3.1.3 have et eSIM-kort i køretøjet, som er i tilsluttet tilstand (se paragraf 5);

3.1.4 gennemføre bekræftelse af ejerskab og/eller regelmæssig bekræftelse af ejerskab af køretøjet (se paragraf 6 og 7);

3.1.5 være den primære bruger eller en inviteret bruger af køretøjet (se paragraf 6 og 8); og

3.1.6 have den nødvendige tjenestepakke til tjenesterne (se paragraf 9).

3.2 Tjenesterne kan variere afhængigt af modellen, specifikationen, årgangen og det første registreringsland (se paragraf 15). Hvis køretøjet ikke kan modtage tjenesterne, f.eks. på grund af lokale myndighedskrav eller af tekniske årsager, er Honda ikke forpligtet til at levere tjenesterne til dig.

3.3 Yderligere oplysninger om de tjenester, som Honda tilbyder fra tid til anden, kan drøftes med din forhandler og kan ses på FAQ-siderne, og andre oplysninger er tilgængelige i appen Bemærk, at tjenesterne kan have begrænset funktionalitet, hvis du ikke har downloadet den nyeste version af appen eller operativsystemet på din smartphone.

3.4 For at kunne bruge tjenesterne skal du være mindst 16 år gammel eller have en anden alder, som måtte være: (i) angivet i disse vilkår eller i vilkårene for tjenestepakker eller (ii) påkrævet i dit land for at kunne bruge appen og/eller tjenesterne.

4. Oprettelse af en tilknyttet profil

4.1 For at kunne bruge tjenesterne skal du oprette en profil til Hondas tilknyttede tjenester i appen ("tilknyttet profil"). For at oprette en tilsluttet profil skal du følge den proces, der er beskrevet i appen, og dette kan omfatte, at du:

4.1.1 downloader og installerer appen på din smartphone;

4.1.2 opretter en online Honda-brugerkonto ("Honda-konto") ved at følge processen, der er beskrevet i vilkårene for appen; og

4.1.3 giver yderligere oplysninger som f.eks. dit navn, din adresse og/eller andre oplysninger, som er nødvendige for at oprette din tilknyttede profil, eller andre oplysninger, som vi til hver en tid kan anmode om.

4.2 Du skal give os korrekte, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter en tilknyttet profil, og du skal til hver en tid vedligeholde og straks opdatere eller ændre disse oplysninger efter behov.

4.3 Hvis du giver ukorrekte, unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, når du opretter en tilknyttet profil, eller hvis du ikke til hver en tid straks ændrer eller opdaterer dine oplysninger efter behov, forbeholder vi os retten til at opsige din tilknyttede profil med øjeblikkelig virkning, og du vil muligvis ikke længere kunne bruge tjenesterne. Se paragraf 19 nedenfor for yderligere oplysninger om vores ret til at opsige.

4.4 Du accepterer, at du er og skal være eneansvarlig for, at din adgangskode og andre oplysninger vedrørende din tilknyttede profil opbevares sikkert og fortroligt. Hvis du mener, at nogen har fået uautoriseret adgang til din tilknyttede profil, skal du straks ændre din adgangskode.

4.5 For at slette din tilknyttede profil skal du følge den proces, der er beskrevet i appen, og du skal kontakte Honda for at slette din Honda-konto. Hvis du sletter din Honda-konto, vil din tilknyttede profil også blive slettet automatisk, så overvej det nøje, inden du sletter din Honda-konto. Se vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at få yderligere oplysninger om, hvordan sletning af din Honda-konto eller den tilknyttede profil kan påvirke dine data, som vi er i besiddelse af.

4.6 Hvis du på noget tidspunkt ikke længere har en tilknyttet profil, kan dit eSIM-kort blive skiftet til eCall-tilstand (som defineret i paragraf 5), og du vil ikke kunne modtage tjenesterne. I sådanne tilfælde er Honda ikke forpligtet til at give tilbagebetaling for ubrugte tjenester og er ikke ansvarlig for eventuelt mistet brug eller manglende tilgængelighed af tjenesterne. For at gøre det muligt at skifte dit eSIM-kort tilbage til tilsluttet tilstand (som defineret i paragraf 5) skal du oprette en ny tilknyttet profil og følge den proces, der er angivet i paragraf 5 igen.

5. Aktivering af eSIM-kort

5.1 Køretøjer, der kan modtage tjenesterne, indeholder en e-SIM-chip (embedded subscriber identity module) ("eSIM"). eSIM-kortet kan i første omgang indstilles til "kun eCall-tilstand", hvilket betyder, at eSIM-kortet ikke er fuldt tilsluttet et mobilt telekommunikationsnetværk, og at køretøjet ikke kan modtage eller sende data og derfor ikke kan levere nogen tjenester ("eCall-tilstand").

5.2 For at få fuldt udbytte af funktionerne i tjenesterne skal du aktivere dit eSIM-kort ved at skifte det til "tilsluttet tilstand", hvilket betyder, at det er fuldt tilsluttet et mobilt telekommunikationsnetværk ("tilsluttet tilstand"). For at sætte dit eSIM-kort i tilsluttet tilstand skal du følge instruktionerne i appen, som kan kræve, at du har adgang til køretøjet og besøger en Honda-forhandler.

5.3 eSIM-kortet og dets forbindelse til et mobilt telekommunikationsnetværk administreres af Hondas tredjepartsnetværksudbyder. Ved at fuldføre trinnene i paragraf 5.2 bekræfter du, at du accepterer, at eSIM-kortet skiftes til tilsluttet tilstand og sluttes til et mobilt telekommunikationsnetværk.

5.4 Hvis du ønsker, at dit eSIM-kort skal skiftes fra tilsluttet tilstand til eCall-tilstand, skal du fjerne køretøjet fra din garage (som defineret i paragraf 6.5) eller slette din tilknyttede profil. Når du har udført en af disse handlinger, vil Honda gøre sit bedste inden for rimelighedens grænser for at skifte dit eSIM-kort til eCall-tilstand, men dette kan afhænge af en række eksterne faktorer, f.eks. at køretøjet befinder sig i et område med adgang til et mobilt telekommunikationsnetværk. Når du skifter dit eSIM-kort til eCall-tilstand, vil du ikke være i stand til at få adgang til tjenesterne, og Honda er ikke forpligtet til at give tilbagebetaling for ubrugte tjenester og er ikke ansvarlig for eventuelt mistet brug eller manglende tilgængelighed af tjenesterne.

5.5 Bemærk, at kun den primære bruger (som defineret i paragraf 6.4) har tilladelse til at skifte eSIM-kortet til tilsluttet tilstand eller eCall-tilstand, og ved at udføre sådanne anmodninger og handlinger garanterer du, at du er eller vil være den primære bruger.

6. Bekræftelse af ejerskab

6.1 Hvis du har et køretøj, som kan modtage tjenester, kan du knytte køretøjet til din tilknyttede profil ved hjælp af appen, når du har oprettet en tilknyttet profil, og dit eSIM-kort er skiftet til tilsluttet tilstand. Honda oplyser, at ikke alle på markedet værende køretøjer er kompatible, og at brugerne eller ejerne af ikke-kompatible køretøjer ikke kan forventes at kunne benytte appen eller de dertil knyttede tjenster.

6.2 For at kunne knytte køretøjet til din tilknyttede profil skal du bekræfte, at du er den juridiske ejer af køretøjet, eller at du har den juridiske ejers klare og ubestridte tilladelse til at bruge køretøjet som primær bruger (som defineret nedenfor) ("bekræftelse af ejerskab").

6.3 For at fuldføre bekræftelsen af ejerskabet skal du følge og fuldføre processen for bekræftelse af ejerskab som beskrevet i appen. Denne proces kan kræve, at du har adgang til køretøjet og indtaster visse oplysninger i appen og/eller køretøjets displayenhed ("køretøjets displayenhed"), f.eks. køretøjets stelnummer ("stelnummer").

6.4 Den person, der har gennemført bekræftelsen af ejerskabet for køretøjet, skal udpeges som den primære bruger af køretøjet i forbindelse med tjenesterne og disse vilkår ("primær bruger").

6.5 Når bekræftelsen af ejerskabet er gennemført, vises køretøjet i en virtuel garage i appen, som viser de køretøjer, der er relateret til din tilknyttede profil ("garage"). Bemærk, at betegnelsen som primær bruger og/eller gennemførelsen af bekræftelsen af ejerskabet ikke betyder, at du bliver den juridiske ejer af køretøjet. Dette er udelukkende en proces, som Honda har implementeret for at administrere tjenesterne, og Honda fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle følger af misforståelser i relation til ejerbegrebet, jf. pkt 7.4

6.6 Ved at gennemføre bekræftelsen af ejerskabet og/eller en regelmæssig bekræftelse af ejerskabet (som beskrevet i paragraf 6 og 7) garanterer og erklærer du over for Honda, at du er den juridiske ejer af køretøjet eller har den klare og ubestridte tilladelse fra den juridiske ejer til at bruge køretøjet som en primær bruger. Hvis du overtræder denne paragraf 6.6, accepterer du at kompensere Honda og/eller den juridiske ejer af køretøjet for eventuelle tab, omkostninger eller andre beløb, der måtte være forårsaget eller påløbet som følge af din forkerte bekræftelse af ejerskabet eller den regelmæssige bekræftelse af ejerskabet.

7. Regelmæssig bekræftelse af ejerskab

7.1 Ud over bekræftelse af ejerskab, når en tilknyttet profil knyttes til køretøjet for første gang som beskrevet i paragraf 6, vil du fra tid til anden blive bedt om at bekræfte, at du stadig er den juridiske ejer af køretøjet eller stadig har tilladelse fra den juridiske ejer til at bruge køretøjet som en primær bruger ("regelmæssig bekræftelse af ejerskab").

7.2 For at kunne gennemføre den regelmæssige bekræftelse af ejerskabet vil du fra tid til anden blive underrettet af Honda om, at du skal bekræfte ejerskabet igen ved at følge instruktionerne i appen.

7.3 Regelmæssig bekræftelse af ejerskabet er en foranstaltning, som Honda har indført for at forhindre uautoriseret brug af tjenesterne, og som skal gennemføres inden for den frist, som Honda har fastsat i sin meddelelse til dig. Hvis du ikke gennemfører den regelmæssige bekræftelse af ejerskabet inden for de foreskrevne tidsrammer, er Honda berettiget til at skifte dit eSIM-kort til eCall-tilstand og indstille tjenesterne. Såfremt tjenesterne indstilles, og forudsat at du har en aktiv tjenestepakke, som ikke er udløbet, kan du til hver en tid få de indstillede tjenester genindsat ved efterfølgende at gennemføre den regelmæssige bekræftelse af ejerskabet, og hvis dit eSIM-kort skal skiftes tilbage til tilsluttet tilstand, skal du muligvis besøge en Honda-forhandler som beskrevet yderligere i paragraf 5.

7.4 Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig over for dig for nogen form for tab eller afbrydelse af tjenesterne, hvis tjenesterne indstilles, som følge af at du ikke har gennemført en regelmæssig bekræftelse af ejerskabet. Hvis du har betalt for tjenester på forhånd (f.eks. via en betalingstjenestepakke), accepterer du ligeledes, at du ikke er berettiget til tilbagebetaling eller kompensation i forbindelse med en periode, hvor tjenesterne er indstillet.  

8. Inviterede brugere

8.1 Den primære bruger er berettiget til at lade yderligere personer bruge appen og/eller tjenesterne sammen med køretøjet ("inviterede brugere") ved at følge den proces, der er beskrevet i appen. Du accepterer kun at dele personlige oplysninger eller oplysninger om personer, der har anmodet om at blive inviterede brugere, og som har fået oplysninger om en sådan datadeling, med Honda i det omfang, det måtte være påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

8.2 Der kan være begrænsninger for det tilladte antal inviterede brugere på et hvilket som helst tidspunkt, og yderligere oplysninger om sådanne begrænsninger kan ses på FAQ-siderne. For at kunne bruge appen og/eller tjenesterne skal den inviterede bruger oprette en Honda-konto og en tilknyttet profil ved at følge den proces, der er beskrevet i paragraf 4, eller en anden proces, som Honda fra tid til anden kan meddele den inviterede bruger.

8.3 Med undtagelse af paragraf 5, 6 og 7 gælder disse vilkår også for inviterede brugere, som skal acceptere disse vilkår, når de opretter en Honda-konto og en tilknyttet profil ved at markere de digitale felter til accept i appen. Hvis du er en inviteret bruger godkender du, at du ved at acceptere disse vilkår er juridisk forpligtet af dem, og på tidspunktet for accept oprettes der en juridisk bindende aftale mellem dig og Honda. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne blive en inviteret bruger.

8.4 Den inviterede bruger og den primære bruger er ansvarlig over for Honda for alle handlinger og undladelser, som foretages af inviterede brugere og enhver anden bruger eller indehaver af køretøjet (herunder for misligholdelse af disse vilkår) i det omfang, at sådanne handlinger eller undladelser gør, at Honda lider tab eller pådrager sig omkostninger.

8.5 Når en inviteret bruger har udført de nødvendige trin, vises bilen i deres garage. Inviterede brugere har mere begrænsede rettigheder med hensyn til køretøjet og tjenesterne end primære brugere, og inviterede brugere kan ikke selv købe eller abonnere på tjenestepakker (se paragraf 9). Kun den primære bruger er berettiget til at købe eller abonnere på tjenestepakker til køretøjet, og kun den primære bruger er berettiget til at angive visse præferencer for køretøjet, som den inviterede bruger ikke kan ændre. Yderligere oplysninger kan ses i appen.

8.6 Hvis du er en inviteret bruger:

8.6.1 garanterer og erklærer du, at du er blevet inviteret og autoriseret af den primære bruger til at få adgang til, bruge og/eller drage fordel af appen og tjenesterne i forbindelse med det køretøj, du registrerer dig som inviteret bruger af;

8.6.2 bekræfter du, at hvis du bruger køretøjet, kan den primære bruger og/eller andre inviterede brugere få vist visse oplysninger om din brug af køretøjet og rejsehistorikken (som yderligere beskrevet i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger); og

8.6.3 har du ingen rettigheder eller krav over for Honda, hvis den primære bruger beslutter, at du ikke længere er berettiget til at være en inviteret bruger, herunder for eventuelt mistet brug eller tilgængelighed af tjenesterne.

9. Tjenestepakker

9.1 Tjenesterne er samlet i pakker ("tjenestepakker"), som leveres af:

9.1.1 Honda som standard og/eller gratis alene for den første ejer af køretøjet ("standardtjenestepakker");

9.1.2 Honda mod betaling af et abonnement ("betalingstjenestepakker"); eller

9.1.3 en tredjepartsorganisation til gengæld for et betalingsabonnement ("tredjepartstjenestepakker").

9.2 Når du køber eller på anden måde bruger visse tjenestepakker, kan yderligere vilkår og betingelser være gældende for dit køb og/eller din brug af disse tjenestepakker ("tjenestepakkens vilkår"). Tjenestepakkens vilkår er anført i slutningen af disse vilkår eller kan leveres separat af Honda. Hvis du bruger de tjenester, som udgør en tjenestepakke, anses du for at have accepteret og indvilliger i at overholde de gældende vilkår for tjenestepakken.

9.3 Tjenestepakkens vilkår skal læses sammen med disse vilkår. Tjenestepakkens vilkår er underlagt og udgør en del af disse vilkår og din overordnede juridisk bindende aftale med Honda (som beskrevet i paragraf 1.4). Hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem paragraf 1 til paragraf 29 i disse vilkår og tjenestepakkens vilkår, vil tjenestepakkens vilkår være gældende (kun i omfanget af en sådan konflikt eller uoverensstemmelse).

10. Indhold og brug af tjenestepakker

10.1 Med forbehold af paragraf 10.3 begynder en tjenestepakke på den dato, hvorpå den er blevet aktiveret, og som meddeles dig af Honda, og slutter på den udløbsdato, der er angivet i appen ("tjenestepakkens varighed"). Ved udløbet af tjenestepakkens varighed kan tjenestepakker fornys eller købes igen i henhold til paragraf 11 eller, hvis du tidligere har indvilliget deri, automatisk fornys i henhold til paragraf 12. Hvis en tjenestepakke ikke fornys eller købes igen, kan du muligvis ikke bruge eller modtage tjenesterne i den pågældende tjenestepakke.

10.2 Honda er berettiget til at variere indholdet og funktionerne i tjenestepakkerne fra tid til anden, og Honda garanterer ikke, at de tjenester, der udgør standardtjenestepakken, altid vil blive leveret som standard og/eller uden beregning (hvis relevant). Sådanne tjenester kan ændres til at kræve et betalingsabonnement efter Hondas skøn, og hvis du ønsker at fortsætte med at bruge sådanne tjenester, kan du f.eks. blive bedt om at købe standardtjenestepakken (eller en betalingstjenestepakke eller en tredjepartstjenestepakke).

10.3 Honda kan fra tid til anden tilbyde tjenestepakker gratis for en bestemt varighed for hver tjenestepakke (og tjenestepakkens varighed kan begynde på en tidligere dato end den, hvorpå den i sidste ende aktiveres). Et sådant tilbud er efter Hondas eget skøn, og efter afslutningen af den relevante tjenestepakkes varighed kan du blive bedt om at betale for tjenestepakken, hvis du ønsker at fortsætte med at modtage tjenesterne.

10.4 Ingen tjenestepakker kan overdrages (uanset om det er til en anden person eller et andet køretøj). Hvis køretøjet sælges, eller dets ejerskab overdrages inden tjenestepakkens varighed udløber, skal den nye ejer eller bruger af køretøjet købe en ny tjenestepakke, hvis vedkommende ønsker at bruge eller modtage fordelene ved tjenesterne. Honda er ikke forpligtet til at give tilbagebetaling for ubrugte dele af en tjenestepakke, og du påtager dig ansvaret for eventuelt mistet brug eller udgifter, hvis en tjenestepakke ophører før udløbet af dens varighed. For at undgå tvivl kan eventuelle supplerende tjenestepakker, der tilbydes i forbindelse med paragraf 10.2, heller ikke overføres i overensstemmelse med denne paragraf.

11. Bestilling af tjenestepakker

11.1 Du kan til hver en tid bestille en tjenestepakke fra Honda, f.eks. hvis du ønsker at bruge visse tjenester, der tilbydes af Honda, eller hvis din eksisterende tjenestepakke er udløbet eller opsagt. Bemærk, at visse tjenestepakker og tjenester kun er kompatible med visse modeller og specifikationer for køretøjer og muligvis kun er tilgængelige i visse lande. Honda er ikke forpligtet til at levere tjenesterne til dig, hvis køretøjet ikke er kompatibelt, eller hvis tjenesterne ikke er tilgængelige i dit land.

11.2 Før du kan bruge en tjenestepakke, som du ikke allerede modtager, skal du følge og gennemføre en online bestillingsproces i appen ved at vælge den tjenestepakke, du ønsker at købe, og foretage den relevante betaling til Honda. Betaling for en tjenestepakke kan foretages med de fleste større kredit- og betalingskort. Honda bruger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester til håndtering af betalinger for tjenestepakker.

11.3 Når du har gennemført din bestilling på tjenestepakken, skal du vente, indtil du modtager en bekræftelses-e-mail fra Honda, og din tjenestepakke vises i appen som værende aktiv. Din bestilling af tjenestepakken vil ikke blive accepteret, og Honda vil ikke være forpligtet til at levere tjenestepakken og eventuelle relaterede tjenester til dig, før Honda har bekræftet din bestilling, og tjenestepakken vises i appen som værende aktiv.

11.4 Der skal betales moms eller lignende forbrugsafgifter på tjenesterne, så hvis du flytter til et andet land, skal du straks underrette Honda, da dette kan påvirke den samlede pris for din tjenestepakke (f.eks. for at tage højde for eventuelle højere momssatser eller lignende forbrugsafgifter i dit nye bopælsland). Honda er berettiget til at opkræve ekstra moms eller lignende forbrugsafgifter fra dig, som kan gælde, som følge af at du flytter til et andet land.

Advarsel i forbindelse med pakken med den digitale nøgle:

Hvis du annullerer dit abonnement på den digitale nøgle, eller hvis abonnementet udløber, skal du sikre, at din My Honda+ app eller køretøjsenheden straks opretter forbindelse til et netværk, så oplysningerne om den digitale nøgle kan blive opdateret. Hvis du ikke sikrer, at din mobilenhed opretter forbindelse til et datanetværk eller køretøjsenheden til et GPS-signal for at udføre den nødvendige systemopdatering, forbliver den digitale nøgle aktiv og fortsætter med at være aktiv i en periode på 30 dage efter annulleringen eller udløbet af abonnementet – uagtet annulleringen eller udløbet af abonnementet. Enhver, der har været i stand til at bruge den digitale nøgle umiddelbart før annulleringen eller udløbet af abonnementet, vil fortsat have adgang til køretøjet, og der vil være risiko for tab eller forringelse af køretøjet. Informér dit forsikringsselskab om dette problem, hvis det påvirker din forsikringsdækning. Honda påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader på dit køretøj som følge af din manglende evne til at sikre, at din My Honda+ app eller køretøjsenheden opretter forbindelse til et netværk, uanset om det påvirker din forsikringsdækning eller ej.

12. Automatisk fornyelse af tjenestepakker

12.1 Når du har bestilt en tjenestepakke, kan du vælge, at den skal fornys automatisk ved slutningen af dens varighed, og du skal betale for at bruge tjenestepakken i den yderligere periode, der vises i appen. I sådanne tilfælde accepterer du og giver Honda tilladelse til at trække den nødvendige betaling fra dit kredit- eller betalingskort på det tidspunkt, hvor tjenestepakken automatisk fornys.

12.2 Forud for, at en servicepakke automatisk bliver fornyet i overensstemmelse med disse vilkår, kan vi i overensstemmelse med vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger sende dig en e-mail eller anden meddelelse for at underrette dig om, at tjenestepakkens varighed er ved at være slut. Følg den proces, der er beskrevet i appen, eller kontakt Honda, hvis du ikke ønsker, at tjenestepakken skal fornys automatisk.

12.3 Hvis du ikke fornyer en tjenestepakke, vil du ikke kunne modtage de tilsvarende tjenester. I sådanne tilfælde skal du følge den proces, der er beskrevet i appen, eller kontakte Honda.

13. Annullering og tilbagebetaling af tjenestepakker, der leveres af Honda

13.1 Hvis du afgiver en bestilling på en tjenestepakke, der leveres af Honda ved hjælp af den online bestillingsproces, der er beskrevet i paragraf 11, eller hvis en tjenestepakke automatisk fornys i overensstemmelse med paragraf 12, er du berettiget til at annullere din bestilling inden for 14 dage fra datoen for din bestilling uden at angive nogen årsag. For at kunne udøve din fortrydelsesret skal du følge den proces, der er beskrevet i appen. For den proces, der gælder for tredjepartstjenestepakker, henvises til paragraf 14 nedenfor.

13.2 Hvis du har annulleret en bestilling i henhold til paragraf 13.1, refunderer vi den betaling, du har foretaget til os i forbindelse med bestillingen, så snart det er praktisk muligt. Hvis du har brugt en tjenestepakke, før du benytter dig af din fortrydelsesret, kan vi trække et rimeligt forholdsmæssigt beløb fra din tilbagebetaling for at dække din tilsvarende brug af tjenestepakken. Hvis du annullerer en tjenestepakke efter 14 dage fra datoen for din bestilling, er du ikke berettiget til tilbagebetaling, medmindre paragraf 21, 23 eller 24 finder anvendelse.

13.3 Tilbagebetalinger gives via den samme betalingsmetode, som blev brugt til at betale for bestillingen. Intet i disse vilkår påvirker eventuelle juridiske rettigheder, som du måtte have i henhold til loven, også kaldet "lovbestemte rettigheder".

14. Tredjepartstjenestepakker

14.1 Tredjepartstjenestepakker kan bestå af varer og/eller tjenester, der leveres af en tredjepartsorganisation, som ikke er en del af Honda-koncernen ("tredjepartsleverandør").

14.2 For at kunne købe tredjepartstjenestepakker kan du blive bedt om at acceptere og indvillige i tredjepartsleverandørens relevante vilkår og betingelser samt politikker ("tredjepartsvilkår") og betale gebyrer til tredjepartsleverandøren. Yderligere juridiske vilkår og betingelser, der gælder for tredjepartstjenestepakker, er beskrevet i de vilkår for tjenestepakker, der gælder tor tredjepartstjenestepakker og de gældende tredjepartsvilkår.

14.3 Du accepterer at overholde tredjepartsvilkårene og betale eventuelle relevante gebyrer til tredjepartsudbyderen. Vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartsleverandørers handlinger eller undladelser (herunder bl.a. problemer i forbindelse med tredjepartstjenestepakkers funktionalitet eller tilgængelighed).

14.4 Du accepterer, at du muligvis ikke vil kunne få den fulde fordel af tjenesterne, hvis du annullerer en tredjepartstjenestepakke, og du vil muligvis ikke være berettiget til tilbagebetaling for andre tjenestepakker, som du har betalt for på forhånd, men som du ikke længere kan bruge.

14.5 Du er ansvarlig for at annullere tredjepartstjenestepakker, som du abonnerer på eller betaler for at modtage i forbindelse med tjenesterne. Bemærk, at du kan have visse rettigheder til tilbagebetaling fra tredjepartsleverandøren i tilfælde af annullering af din bestilling hos dem, og at sådanne rettigheder skal drøftes med den relevante tredjepartsleverandør og ikke med Honda. Derudover er Honda ikke ansvarlig for eventuelle beløb, som du skal betale til en tredjepartsleverandør, selv om du ikke længere bruger tjenesterne.

14.6 Vær opmærksom på, at tredjepartsleverandører kan behandle dine personlige oplysninger, og at en sådan behandling kan være underlagt visse tredjepartsvilkår, som gælder mellem dig og tredjepartsudbyderen. Vi kan til hver en tid ændre vores tredjepartsleverandører, og vi giver dig besked, hvis det er tilfældet.

15. Første registreringsland

15.1 Når et køretøj knyttes til en tilknyttet profil første gang ved at følge processen for bekræftelse af ejerskab, vil appens og tjenesternes funktionalitet afspejle det land, hvor køretøjets stelnummer er registreret ("første registreringsland"). 

Med "første registreringsland" menes: enten, (i) landet, hvor den Honda-forhandler, der oprindeligt solgte det pågældende køretøj til kunden, hører hjemme, eller (ii) landet, hvor køretøjet første gang blev lovligt indregistreret, alt efter hvad der indtraf først.

15.2 Visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande, f.eks. på grund af lokale lovkrav eller af tekniske årsager, og det første registreringsland, der vælges til køretøjet, vil afgøre, hvilke tjenester køretøjet i sidste ende kan modtage. Honda er ikke ansvarlig for mistet brug eller manglende tilgængelighed af tjenesterne som følge af det første registreringsland, der er valgt for køretøjet.

15.3 Når det første registreringsland er valgt, kan det kun ændres ved at kontakte Honda (i overensstemmelse med paragraf 2.1.2) og give tilstrækkeligt bevis for, at køretøjet vil blive registreret i et andet land end det første registreringsland. I sådanne tilfælde vil Honda med forbehold af paragraf 15.6 gøre sit bedste inden for rimelighedens grænser for at knytte den tilknyttede profil til det nye land, hvor køretøjet er registreret, men Honda garanterer ikke at være i stand til at ændre det første registreringsland.

15.4 Når du gennemfører bekræftelsen af ejerskabet og/eller genregistrerer stelnummeret, bekræfter du, at det land, hvor du registrerer køretøjet, er det land, hvor køretøjet primært vil blive brugt.

15.5 Når du sælger køretøjet, indvilliger du i at underrette køberen: (i) om det første registreringsland, og (ii) om at visse tjenester muligvis ikke er tilgængelige i alle lande, inden de gennemfører deres køb af køretøjet. Honda er ikke ansvarlig for eventuelle krav, som en køber af køretøjet måtte have som følge af manglende tilgængelighed af tjenester i det land, hvor vedkommende har til hensigt at bruge køretøjet, som følge af at disse ikke er tilgængelige i det første registreringsland.

15.6 Tjenesterne er kun tilgængelige i visse lande og på visse sprog som angivet på FAQ-siderne. Listen over lande og sprog kan til hver en tid ændres efter Hondas skøn.
 

16. Acceptabel brug af tjenesterne

16.1 Du må ikke bruge tjenesterne i strid med disse vilkår og eventuelle gældende vilkår for tjenestepakken.

16.2 Du accepterer:

16.2.1 ikke at kopiere tjenesterne, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sikkerhedskopiering eller driftssikkerhed;

16.2.2 ikke at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, oversætte, forene, ændre, variere eller modificere tjenesterne (medmindre det er tilladt andetsteds i disse vilkår, f.eks. i tilfælde af inviterede brugere);

16.2.3 ikke at foretage ændringer eller modifikationer i tjenesterne eller dele deraf, ej heller at tillade, at tjenesterne eller en del deraf kombineres med eller indarbejdes i andre programmer; og

16.2.4 ikke at adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af eller udarbejde afledte værker ud fra alle eller en del af tjenesterne.

16.3 Du:

16.3.1 må ikke bruge tjenesterne eller en del af deres funktioner på ulovlig vis eller til et ulovligt formål, ej heller på en måde, der er uforenelig med disse vilkår, ej heller handle svigagtigt eller i ond hensigt, f.eks. ved at hacke dig ind i eller indføje ondsindet kode, herunder vira eller skadelige data, i tjenesterne, køretøjet eller et operativsystem;

16.3.2 må kun bruge tjenesterne til deres tilsigtede brug og på en rimelig måde;

16.3.3 skal informere Honda så hurtigt, som det er praktisk muligt, hvis der sker ændringer i ejerskabet af køretøjer (herunder bl.a. ved salg, tyveri eller tab af køretøjet eller uautoriseret brug af køretøjet);

16.3.4 skal sørge for, at alle førere eller brugere af køretøjet gøres opmærksom på, at appen kan spore køretøjet;

16.3.5 må ikke krænke vores immaterielle rettigheder eller tredjepartsrettigheder i forbindelse med din brug af tjenesterne eller nogen af deres funktioner;

16.3.6 må ikke overføre materiale, som er ærekrænkende, stødende eller på anden måde anstødeligt i forbindelse med din brug af tjenesterne eller nogen af deres funktioner;

16.3.7 må ikke anvende tjenesterne eller nogen af deres funktioner på en måde, som kan beskadige, deaktivere, overbebyrde, skade eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed, eller som kan forstyrre andre brugere; og

16.3.8 må ikke indhente eller indsamle oplysninger eller data fra nogen del af tjenesterne eller fra vores systemer eller forsøge at dechifrere overførsler til eller fra servere, der kører tjenesterne.

16.4 Du indvilliger i ikke at bruge tjenesterne på en måde, der:

16.4.1 ville være i strid med gældende lovgivning, herunder eventuelle færdselslove og -bestemmelser i et land, eller med en lovgivning, der gælder for brug af håndholdte enheder under kørslen;

16.4.2 er usikker eller kan forårsage personskade eller tingsskade.

16.5 Honda garanterer ikke, at alle tjenester er egnede eller sikre til brug under alle omstændigheder, eller at de er lovlige i alle lande. Du accepterer, at du er ansvarlig for sikker brug af køretøjet og tjenesterne, og du accepterer til hver en tid at bruge rimelige færdigheder og rimelig dømmekraft ved brug eller modtagelse af tjenesterne.

16.6 Du skal sikre dig, at tjenesterne er lovlige i det land, du befinder dig i, før du bruger tjenesterne.


17. Garanti

17.1 Vi accepterer at levere tjenesterne til dig med rimelig dygtighed og omhu, og vi vil inden for rimelighedens grænser bestræbe os på at gøre tjenesterne tilgængelige for dig til hver en tid. Du accepterer og indvilliger dog i, at:

17.1.1 tjenesterne ikke vil være fejlfrie eller konstant tilgængelige uden afbrydelser. Tjenesternes tilgængelighed og funktionalitet kan være afhængig af tilgængeligheden af mobiltelenet, andre tjenestepakker fra tredjeparter, et GPS-signal og andre faktorer i forbindelse med køretøjet;

17.1.2 tjenesterne muligvis ikke fungerer korrekt eller slet ikke, hvis køretøjet ikke er blevet vedligeholdt og holdt i god stand, eller hvis du ikke installerer nødvendige softwareopdateringer;

17.1.3 tjenesterne kan være underlagt perioder med manglende tilgængelighed eller afbrydelser på tidspunkter, hvor der udføres vedligeholdelse, opdateringer og ændringer (dette kan også omfatte tilfælde, hvor tredjepartstjenestepakker vedligeholdes, opdateres eller ændres af den relevante tredjepartsleverandør).

17.2 Tjenesterne leveres af hensyn til din bekvemmelighed og er ikke beregnet til at erstatte nogen del af kørslen. Du skal altid være opmærksom og køre sikkert. Tjenesterne udgør ikke en forsikring, og du er ikke berettiget til at henholde dig til tjenesterne for at begrænse det potentielle ansvar, du måtte have i tilfælde af en ulykke.

17.3 Tjenesterne (og alle meddelelser, data, oplysninger, indhold og andet materiale, der leveres sammen med tjenesterne) er udelukkende beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug og ikke til videresalg eller forretningsbrug.

18. Ansvar

18.1 Hvis vi ikke overholder vilkårene, kan vi være ansvarlige for tab eller skade, som du lider, såfremt dette er en forudsigelig konsekvens af vores misligholdelse af vilkårene eller vores forsømmelighed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Et tab eller en skade er forudsigelig, hvis det eller den var en tydelig konsekvens af vores misligholdelse, eller hvis du eller vi havde overvejet tabet eller skaden på det tidspunkt, hvor du accepterede vilkårene.

18.2 Vi leverer kun tjenesterne til husholdningsbrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at anvende tjenesterne til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg, og vi har på intet tidspunkt noget ansvar over for dig for mistet fortjeneste, tab af indtjening, driftstab eller mistede forretningsmuligheder.

18.3 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

18.3.1 dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed;

18.3.2 svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro; eller

18.3.3 ethvert forhold, for hvilket det ved lov ikke er tilladt at begrænse eller udelukke eller forsøge at begrænse eller udelukke vores ansvar.

18.4 Intet i disse vilkår påvirker eventuelle juridiske rettigheder, som du måtte have i henhold til enhver tid gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Du kan få mere detaljerede oplysninger om dine rettigheder ved at besøge konkurrence- og forbrugerstyrelsens websted på https://www.forbrug.dk samt www.forbrugereuropa.dk

19. Ændring af bilens ejerskab og deaktivering af tjenesterne

19.1 1.1               Hvis den primære bruger ophører med at være den lovlige ejer af køretøjet eller ophører med at have den klare og ubestridte tilladelse fra den juridiske ejer til at bruge køretøjet som primær bruger, f.eks. hvis køretøjet bliver solgt eller på anmodning fra køretøjets juridiske ejer, skal den primære bruger straks enten fjerne køretøjet fra sin garage eller slette den tilknyttede profil eller Honda-kontoen samt udføre en fabriksnulstilling af lydanlægget ved at følge instruktionerne i instruktionsbogen ("deaktivering").  Bemærk, at det ikke er strengt nødvendigt at slette din tilknyttede profil eller Honda-konto, så længe du fjerner køretøjet fra din garage (hvis du sletter din tilknyttede profil eller din Honda-konto, fjernes køretøjet automatisk fra din garage).19.2 Efter deaktivering kan Honda gøre et eller flere af følgende:

19.2.1 annullere en eller flere aktive tjenestepakker;

19.2.2 fjerne forbindelsen til din tilknyttede profil fra køretøjet;

19.2.3 fjerne henvisninger til din tilknyttede profil og eventuelle gemte indstillinger, oplysninger eller andre personlige data fra køretøjet.

19.3 Når du har gennemført deaktiveringen, vil du ikke være i stand til at bruge tjenesterne, og Honda er ikke forpligtet til at give tilbagebetaling for ubrugte tjenester og er ikke ansvarlig for eventuelt mistet brug eller tilgængelighed af tjenesterne. Du kan muligvis fortsætte med at bruge appen, men med begrænset funktionalitet. Se vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at få yderligere oplysninger om, hvordan deaktivering kan påvirke dine data, som vi er i besiddelse af.

19.4 Hvis du fjerner køretøjet fra din garage, vil det derefter ikke være muligt at føje det samme køretøj til din garage igen. I stedet skal du oprette en ny tilknyttet profil og derefter følge processen i paragraf 6 igen.

19.5 Hvis du ikke gennemfører deaktiveringen efter f.eks. salg af køretøjet eller en ændring af den primære bruger, indvilliger du i ikke at fortsætte med at bruge tjenesterne (f.eks. vil du ikke spore en efterfølgende primær bruger, en inviteret bruger eller en anden bruger af køretøjet via appen eller tjenesterne).

19.6 Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige for, at du ikke fuldfører deaktiveringen, f.eks. ved salg af køretøjet eller ændring af en primær bruger. En ny ejer af køretøjet kan udføre en ny bekræftelse af ejerskabet, som automatisk vil fjerne køretøjet fra din garage og overføre det til den nye ejers garage.

19.7 Hvis vi har mistanke om eller bliver opmærksomme på, at du ikke længere er den primære bruger eller ikke længere har tilladelse fra den juridiske ejer af køretøjet til at være primær bruger, har vi ret til at deaktivere eller indstille:

19.7.1 forbindelsen mellem din tilknyttede profil og køretøjet; og

19.7.2 din(e) tjenestepakke(r),
medmindre du med rimelighed kan bevise, at du stadig er den primære bruger eller stadig har tilladelse fra køretøjets juridiske ejer til at være den primære bruger. I sådanne tilfælde er Honda ikke forpligtet til at give tilbagebetaling for ubrugte tjenester og er ikke ansvarlig for eventuelt mistet brug eller manglende tilgængelighed af tjenesterne.

20. Hondas opsigelse af tjenesterne

20.1 I tilfælde af at du misligholder disse vilkår, er vi berettiget til straks at opsige eller indstille din brug af tjenesterne ved at give dig varsel derom. Du er forpligtet til at give os betaling for alle rimelige omkostninger, tab eller andet erstatningsansvar, som vi pådrager os eller lider som følge af en sådan misligholdelse.

20.2 Vi er også berettigede til øjeblikkeligt at opsige din brug af tjenesterne, hvis vi uanset årsag stopper med at levere appen og/eller tjenesterne i dit land eller til vores kunder generelt.

20.3 I tilfælde af at Honda opsiger din brug af tjenesterne:

20.3.1 er du i henhold til paragraf 20.1 ikke berettiget til nogen tilbagebetaling for beløb, du på forhånd har betalt for tjenester, som du ikke længere er berettiget til eller kan bruge. Det betyder, at du ikke vil kunne inddrive beløb fra Honda i forbindelse med en periode, hvor du på grund af opsigelse ikke kan bruge tjenesterne;

20.3.2 vil vi i henhold til paragraf 20.2 give dig en forholdsmæssig tilbagebetaling af beløb, som du på forhånd har betalt for den resterende periode af en standardtjenestepakke eller betalingstjenestepakke, som følger efter datoen for dens opsigelse; og

20.3.3 skal du fungere som kontaktperson for alle tredjepartsleverandører, som du har købt tredjepartstjenestepakker fra, for at annullere denne tredjepartstjenestepakke og kræve tilbagebetaling af de tilsvarende tjenester, hvis det er tilladt af tredjepartsleverandøren. Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig over for dig i tilfælde af mistet brug af en tredjepartstjenestepakke, såfremt tjenesterne opsiges i henhold til paragraf 20.

21. Din opsigelse af tjenesterne

21.1 Du er berettiget til at opsige tjenesterne, hvis:

21.1.1 vi væsentligt misligholder disse vilkår;

21.1.2 vi ændrer disse vilkår eller eventuelle relevante vilkår for tjenestepakker, og en sådan ændring er skadelig for dig (som beskrevet i paragraf 19); eller

21.1.3 vi ændrer tjenesterne grundlæggende, og en sådan ændring er skadelig for dig (som beskrevet i paragraf 24).

21.2 I tilfælde af at du opsiger tjenesterne i henhold til paragraf 21.1:

21.2.1 vil vi give dig en forholdsmæssig tilbagebetaling af beløb, som du på forhånd har betalt for den resterende periode af en standardtjenestepakke eller betalingstjenestepakke, som følger efter datoen for dens opsigelse; og

21.2.2 skal du fungere som kontaktperson for alle tredjepartsleverandører, som du har købt tredjepartstjenestepakker fra, for at annullere denne tredjepartstjenestepakke og kræve tilbagebetaling af de tilsvarende tjenester, hvis det er tilladt af tredjepartsleverandøren. Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig over for dig i tilfælde af mistet brug af en tredjepartstjenestepakke, såfremt tjenesterne opsiges i henhold til paragraf 21.

22. Konsekvenser ved opsigelse

22.1 Hvis tjenesterne bringes til ophør i overensstemmelse med disse vilkår (herunder i henhold til paragraf 19 eller paragraf 21), skal du straks gennemføre deaktiveringen. Ved opsigelse af tjenesterne vil du ikke længere være i stand til at bruge tjenesterne.

22.2 Hvis du ikke gennemfører deaktiveringen efter opsigelsen, kan dit navn og kontaktnummer, køretøjets aktuelle placering, registreringsnummer og stelnummer blive overført til eller være tilgængelige for tredjeparter. Se vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at få flere oplysninger.

23. Ændringer af disse vilkår og vilkårene for tjenestepakker

23.1 Vi kan til hver en tid opdatere disse vilkår og vilkårene for tjenestepakkerne, f.eks. for at overholde ændringer i lovgivningen, for at tage højde for nye produkter, tjenester eller apps, som vi kan tilbyde, eller af andre årsager.

23.2 Vi kan til hver en tid ændre disse vilkår og/eller vilkårene for tjenestepakkerne ved at give dig besked om en ændring, næste gang du starter appen, og du vil blive anset for at have accepteret disse ændringer, hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne. Hvis disse ændringer er skadelige for dig, vil du blive bedt om at acceptere og indvillige i de opdaterede vilkår og/eller vilkårene for tjenestepakkerne ved at markere felterne til digital accept i appen for at fortsætte brugen af tjenesterne.

23.3 Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår og/eller vilkårene for tjenestepakkerne, kan du muligvis ikke bruge tjenesterne. Du forstår, at du ved at acceptere og indvillige i de opdaterede vilkår og/eller vilkårene for tjenestepakkerne som foreskrevet i paragraf 23.2 er juridisk forpligtet af dem.

23.4 Hvis vi foretager ændringer i disse vilkår eller vilkårene for tjenestepakkerne, og disse er skadelige for dig, giver vi dig forudgående varsel om sådanne ændringer, og du kan kontakte os for at opsige tjenesterne inden for 14 dage.

23.5 Hvis du beslutter at opsige tjenesterne i henhold til paragraf 23.4, og disse tjenester udgør en del af en betalingstjenestepakke, vil vi give dig en forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte beløb for den resterende periode af standardtjenestepakken eller betalingstjenestepakken efter ophørsdatoen. Du skal fungere som kontaktperson for alle tredjepartsleverandører, som du har købt tredjepartstjenestepakker fra, for at annullere denne tredjepartstjenestepakke og kræve tilbagebetaling af de tilsvarende tjenester, hvis det er tilladt af tredjepartsleverandøren. Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig over for dig i tilfælde af mistet brug af en tredjepartstjenestepakke, såfremt tjenesterne opsiges i henhold til paragraf 23.4.

24. Ændringer af tjenesterne

24.1 Vi kan til hver en tid opdatere tjenesterne, f.eks. for at overholde ændringer i lovgivningen, for at tage højde for nye produkter, tjenester eller apps, som vi kan tilbyde, eller af andre årsager, f.eks. for at forbedre sikkerheden. Dette kan omfatte helt at afbryde tjenester eller at ændre deres egenskaber eller funktioner.

24.2 Opdateringer til tjenesterne kan blive udsendt via en over-the-air-opdatering ("OTA-opdatering"), og du vil blive bedt om at installere OTA-opdateringen på køretøjets display. Installation af en OTA-opdatering kan kræve, at du har adgang til internettet (f.eks. ved hjælp af et mobilt telekommunikationsnetværk eller dit trådløse hjemmenetværk). Du accepterer, at du vil være ansvarlig for omkostningerne ved at downloade OTA-opdateringer (undtagen de OTA-opdateringer, der er beskrevet i paragraf 24.3).

24.3 For visse sikkerhedsrelaterede OTA-opdateringer kan Honda installere disse automatisk for dig, og du accepterer, at Honda har din tilladelse til at tage adgang til køretøjet, enhederne og de tilhørende systemer for at kunne installere sådanne OTA-opdateringer. Under disse omstændigheder er Honda ansvarlig for omkostningerne ved at downloade OTA-opdateringerne.

24.4 Hvis en tjeneste, som du bruger, afbrydes eller ændres grundlæggende som følge af en OTA-opdatering, og dette er til skade for dig, giver vi dig forudgående varsel om sådanne ændringer, og du kan kontakte os for at opsige tjenesterne inden for 14 dage.

24.5 Hvis du beslutter at opsige tjenesterne i henhold til paragraf 24.4, og disse tjenester udgør en del af en standardtjenestepakke eller en betalingstjenestepakke, vil vi give dig en forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte beløb for den resterende periode af betalingstjenestepakken efter ophørsdatoen. Du skal fungere som kontaktperson for alle tredjepartsleverandører, som du har købt tredjepartstjenestepakker fra, for at annullere denne tredjepartstjenestepakke og kræve tilbagebetaling af de tilsvarende tjenester, hvis det er tilladt af tredjepartsleverandøren. Honda er ikke ansvarlig for eller erstatningspligtig over for dig i tilfælde af mistet brug af en tredjepartstjenestepakke, såfremt tjenesterne opsiges i henhold til paragraf 24.4.

24.6 Bemærk, at du ved at downloade OTA-opdateringer anses for at have accepteret yderligere vilkår og betingelser, som vises på eller er tilgængelige via køretøjets display. Sådanne vilkår og betingelser er også juridisk forpligtende for dig, hvis du fortsætter med OTA-opdateringen.

25. Begivenheder uden for vores kontrol

25.1 Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige for en undladelse i opfyldelsen af eller for forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, såfremt dette er forårsaget af en handling eller begivenhed, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder bl.a.:

25.1.1 svigt i offentlige eller private telekommunikationsnetværk;

25.1.2 svigt i tjenesterne på grund af manglende GPS-signal, manglende internetforbindelse, ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer, lovændringer eller regeringsmæssige anvisninger eller bekendtgørelser eller som følge af en alvorlig kollision, der ødelægger hele eller en del af eSIM-kortet eller et system, der er indbyrdes forbundet med køretøjet (herunder din mobiltelefon) i det omfang, det ikke længere er muligt at sende eller modtage oplysninger,

idet alle disse betegnes som en "begivenhed uden for vores kontrol".

25.2 Såfremt en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, og denne påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår:

25.2.1 vil vores forpligtelser i henhold til disse vilkår blive standset, og tiden til opfyldelse af vores forpligtelser vil blive forlænget med varigheden for begivenheden, der ligger uden for vores kontrol; og

25.2.2 vil vi i rimelig grad bestræbe os på at finde en løsning, igennem hvilken vores forpligtelser i henhold til disse vilkår kan opfyldes trods begivenheden uden for vores kontrol.

26. Beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv og dine personlige oplysninger er vigtige for os. Alle personlige oplysninger, som du giver os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler sådanne oplysninger, dine rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan kontakte os og tilsynsmyndighederne, hvis du har en forespørgsel eller klage vedrørende brugen af dine personlige oplysninger.

27. Immaterielle rettigheder

27.1 Tjenesterne og alle immaterielle rettigheder til tjenesterne ejes af os, vores associerede selskaber eller vores licensgivere (som det måtte være relevant). Immaterielle rettigheder betyder rettigheder som: ophavsret, varemærker, domænenavne, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art, uanset om de er registrerede eller ej (hvor som helst i verden). Vi, vores associerede selskaber og vores licensgivere forbeholder os alle vores og deres rettigheder i forbindelse med tjenesternes immaterielle rettigheder. Det betyder f.eks., at vi og de fortsat ejer sådanne immaterielle rettigheder og frit kan bruge dem, som vi og de finder det passende.

27.2 I henhold til disse vilkår og din betaling af eventuelle gældende gebyrer til os eller andre tredjepartsleverandører giver vi dig en licens til at bruge tjenesterne. Denne licens, som kan omfatte visse immaterielle rettigheder tilhørende Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere, er ikke-eksklusive og kan ikke overdrages. Denne licens må kun anvendes med henblik på og i overensstemmelse med disse vilkår eller eventuelle gældende vilkår for tjenestepakker.

27.3 Medmindre andet er angivet i disse vilkår eller eventuelle gældende vilkår for tjenestepakker, tildeles du ingen rettigheder til eller over immaterielle rettigheder tilhørende Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere.

27.4 Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker, der anvendes i forbindelse med tjenesterne, Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere (som det måtte være relevant).

28. Andre vilkår

28.1 Når vi bruger ordene "på skrift" eller "skriftligt" i disse vilkår, omfatter dette e-mail og anden form for elektronisk kommunikation, medmindre vi bestemmer andet.

28.2 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.

28.3 Du må kun overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, hvis vi skriftligt accepterer dette over for dig.

28.4 Disse vilkår er mellem dig og os. Ingen anden person har rettigheder til at gennemtvinge disse vilkår.

28.5 Hver paragraf og hvert afsnit i disse vilkår har særskilt virkning. Hvis en domstol eller relevant myndighed afgør, at en paragraf eller et afsnit er ulovligt eller ikke kan gennemtvinges, vil de øvrige paragraffer og afsnit stadig have fuld gyldighed.

28.6 Hvis vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke gennemtvinger vores rettigheder over for dig, eller hvis vi gør dette med forsinkelse, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, og det vil ikke betyde, at du ikke behøver at opfylde disse forpligtelser. Såfremt vi eftergiver en forsømmelse, gør vi kun dette skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk eftergiver en senere forsømmelse fra din side.

29. Gældende love

29.1 Disse vilkår er underlagt lovgivningen, hvor Honda har hjemsted. Det betyder, at din brug af tjenesterne og eventuelle tvister eller krav, der opstår på grund af eller i forbindelse med tjenesterne (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), er underlagt lovgivningen i England, samt gældende EU-regler

29.2 Du kan anlægge sag i forbindelse med disse vilkår ved de Hondas værneting. Herudover kan du efter gældende regler indgive klage over produktet. Klagevejledning findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk samt www.forbrugereuropa.dk

30. Vilkår for tjenestepakker

30.1 Virtuelt instrumentbræt

30.1.1 Det virtuelle instrumentbræt er tilgængeligt i appen og viser visse oplysninger om køretøjet.

30.1.2 Som en del af det virtuelle instrumentbræts funktion sendes køretøjsdata regelmæssigt fra køretøjet til appen.

30.1.3 Du kan når som helst afbryde overførslen af data ved at følge instruktionerne i køretøjet eller i appen. Afbrydelsen af dataoverførslen kan påvirke funktionaliteten af visse funktioner i appen og forhindre fuld brug af det virtuelle instrumentbræt.

30.1.4 De data, der er indeholdt i appen, kan være unøjagtige, ufuldstændige og/eller forældede på grund af den periodiske udveksling af data mellem køretøjet og appen eller på grund af begivenheder, der ligger uden for vores kontrol. For at få vist de nyeste tilgængelige køretøjsdata anbefaler vi, at du ser de data, der vises i køretøjet.

30.2 Elektronisk helbredstjek (EVHC)

30.2.1 Med EVHC kan du se din EVHC-rapport i appen og modtage meddelelser, når din EVHC-rapport er tilgængelig til visning afhængigt af dine privatindstillinger.

30.2.2 Hvert EVHC udføres af en tredjepartstjenesteudbyder, og tilgængeligheden af denne tjeneste alene berettiger dig ikke til et EVHC. Du kan finde flere oplysninger om EVHC og vores tredjepartstjenesteudbydere på FAQ-siderne.

30.2.3 Alt ansvar for et EHVC påhviler den relevante tredjepartstjenesteudbyder, og Honda er under ingen omstændigheder ansvarlig for handlinger eller undladelser fra den pågældende tredjepartstjenesteudbyder.

30.2.4 EVHC-rapporter oprettes af tredjepartstjenesteudbydere, og Honda garanterer derfor ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger i den enkelte EVHC-rapport eller i appen.

30.2.5 Data fra EVHC-rapporten opbevares i et tredjepartsdatacenter i en rimelig periode, som Honda fra tid til anden bestemmer i overensstemmelse med vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

30.3 Fjernfunktioner

30.3.1 Fjernfunktionerne kan ændres fra tid til anden, men på datoen for disse vilkår omfatter de tjenester som fjernbetjent låsning, fjernbetjent oplåsning, fjernbetjent horn, fjernbetjening af klimaanlæg og fjernopladning, geofencing, send interessepunkt, bilsøgning, kørselshistorik, foretrukken ruteplanlægning, fjernbetjening af klimaanlæg, plan for klimaanlæg, fjernopladning, indstilling for maksimal opladning og planlægning af opladning.

30.3.2 Brug af fjernfunktionerne i din app kan medføre, at indstillingerne ændres i køretøjet og omvendt. Det er dit ansvar at sikre, at du bruger fjernfunktionerne på en sikker måde, og at du ikke kommer til at beskadige personer, der befinder sig inde i eller uden for køretøjet på det pågældende tidspunkt. For at øge sikkerheden kan fjernfunktionerne automatisk blive slået fra efter en given tid.

30.3.3 Honda sigter mod at levere en pålidelig forbundet tjeneste, men fjernfunktionerne kan være underlagt begivenheder uden for vores kontrol, som kan føre til svingende svartider eller unøjagtige data.

30.3.4 Du kan når som helst afbryde overførslen af data ved at følge instruktionerne i køretøjet eller i appen. Afbrydelsen af dataoverførslen kan påvirke funktionaliteten af visse funktioner i appen og forhindre korrekt brug af fjernfunktionerne.

30.3.5 Fjernfunktionerne kan gøre bruge af geofencing-teknologi. Geofencing vil medføre sporing af køretøjets og passagerernes placering. Se vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at få flere oplysninger.

30.3.6 Geofencing må kun bruges af køretøjets primære bruger. Geofencing er ikke tilgængelig for inviterede brugere.

30.3.7 De afstande og områder, der er foreskrevet ved indstilling af et geofence, er kun omtrentlige, og der sendes derfor muligvis ikke en meddelelse til dig på det præcise tidspunkt, hvor køretøjet forlader geofencing-området. Derudover kan der være en tidsforsinkelse mellem det tidspunkt, hvor Honda får besked om, at køretøjet har forladt geofencing-området, og hvor du modtager en meddelelse fra Honda om det samme.

30.4 Digital vejhjælp

30.4.1 Digital vejhjælp er kun et kommunikationsværktøj og giver dig ikke i sig selv ret til vejtjenester. I stedet giver digital vejhjælp dig blot en ekstra metode til at anmode om vejhjælp fra vores tilknyttede udbyder(e), hvis og i det omfang du er berettiget til at anmode om sådanne tjenester. Bemærk, at vejsidehjælp er efter Hondas eget skøn.

30.4.2 Hvis digital vejhjælp er inkluderet i din tjenestepakke, skal den stilles til rådighed af Honda i en begrænset periode, som kan være forbundet med den gældende garanti for køretøjet. Se FAQ-siderne for flere oplysninger.

30.4.3 Du skal:

(a) informere Honda så hurtigt, som det er praktisk muligt, hvis der sker væsentlige ændringer i køretøjets ejerskab (herunder bl.a. annullering af dit abonnement, ændringer i den adresse, under hvilken dit abonnement er registreret, salg, tyveri eller tab af køretøjet eller uautoriseret brug af køretøjet); og

(b) overholde alle gældende færdselsregler, herunder bl.a. om brug af håndholdte enheder under kørsel og vejtjenester.

30.4.4 Honda kan indstille eller tilbagetrække din ret til digital vejhjælp, hvis du ikke overholder kravene i ovenstående paragraf 30.4.3.

30.4.5 Honda garanterer ikke nøjagtigheden af de data, der indsamles af appen, og er ikke ansvarlig for, at du sætter din lid til sådanne data.

30.4.6 Digital vejhjælp vil ikke interagere med tredjepartstjenesteudbydere (f.eks. udbydere af vejhjælp), som du måske er medlem af, men som Honda ikke er tilknyttet.

30.4.7 Levering af vejtjenester er underlagt yderligere vilkår og betingelser, som du bør læse. Disse omfatter Hondas tjenestevilkår (tilgængelig på: https://www.honda.dk/cars/owners/honda-assistance.html) og/eller vilkår og betingelser for vores tredjepartstjenesteudbydere.

30.5 Hondas digitale nøgle

30.5.1 Hondas digitale nøgle er ikke en erstatning for køretøjets fysiske nøgle og kan have andre funktioner. Hondas digitale nøgles kapacitet kan være afhængig af den type mobilenhed eller det operativsystem, som appen og Hondas digitale nøgle bruges sammen med.

30.5.2 Honda er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang eller tyveri, der opstår som følge af misbrug af Hondas digitale nøgle, eller for din manglende opretholdelse af sikker adgang til Hondas digitale nøgle.

30.5.3 Den primære brugers adgang til Hondas digitale nøgle vil blive afbrudt, hvis den primære bruger ikke gennemfører bekræftelsen af ejerskabet eller den regelmæssige bekræftelse af ejerskabet (som beskrevet i paragraf 6 og 7 ovenfor), før den relevante periode for dette udløber.

30.5.4 Der kan være begrænsninger på det tilladte antal brugere, som Hondas digitale nøgle kan deles med, og yderligere oplysninger om sådanne begrænsninger kan ses på FAQ-siderne. Hvis den primære brugers adgang til Hondas digitale nøgle på et tidspunkt afbrydes, uanset grund, vil alle brugeres adgang til Hondas digitale nøgle også afbrydes.

30.6 Personlig Honda-assistent

30.6.1 Den personlige Honda-assistent leveres af en af Hondas tredjepartstjenesteudbydere. Ved at bruge den personlige Honda-assistent accepterer du denne tredjepartstjenesteudbyders brugsvilkår, som er tilgængelige her: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2 Den personlige Honda-assistent er kun tilgængelig på visse sprog, som til hver en tid er angivet på FAQ-siderne. Søgefunktionen i den personlige Honda-assistent kan variere afhængigt af det land, du befinder dig i, og det køretøj, du ejer.

30.6.3 Der kan være en forsinkelse i tilgængeligheden af den personlige Honda-assistent fra det tidspunkt, hvor køretøjet tændes. Den personlige Honda-assistents registrering af stemmeinstruktioner kan blive forringet ved baggrundsstøj.

30.6.4 Den personlige Honda-assistent må ikke anvendes af personer under 13 år, og du må ikke gøre den personlige Honda-assistent tilgængelig for personer under 13 år.

30.6.5 Honda og dennes tredjepartstjenesteudbyder kan afbryde adgangen til den personlige Honda-assistent, hvis der registreres misbrug, udbredt forringelse eller skade på den personlige Honda-assistent, indtil undersøgelserne er afsluttet, og der træffes afhjælpende foranstaltninger.

My Honda+

Vilkår og betingelser for mobilappen ("vilkår")

Indhold

1. Oplysninger om disse vilkår
2. Kontakt os
3. Brug af appen
4. Oprettelse af en Honda-konto
5. Oplysningernes nøjagtighed og tredjeparter
6. Acceptabel brug af appen
7. Garanti
8. Ansvar
9. Ændringer af disse vilkår og/eller appen
10. Beskyttelse af personlige oplysninger
11. Immaterielle rettigheder
12. Afslutning af din brug af appen
13. Begivenheder uden for vores kontrol
14. Andre vilkår
15. Gældende love
16. Vilkår for tjenestepakker

1. Oplysninger om disse vilkår

1.1 Vi er Honda Motor Europe Limited ("Honda", "vi", "os" eller "vores"), et aktieselskab, der er registreret i England og Wales, og vores hjemsted er Cain Road, Bracknell, Berkshire, England RG12 1HL. Vores virksomhedsnummer er 00857969, og vores momsnummer er GB 711019584. Vi er i juridisk forstand sælger af app`en

1.2 Du skal læse disse vilkår grundigt, før du bruger mobilappen My Honda+ ("appen"). Disse vilkår udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Honda i forbindelse med din brug af appen.

1.3 Når du bruger appen, vil du blive bedt om at acceptere disse vilkår, og dette kan kræve, at du markerer felterne til digital accept i appen. Du er indforstået med, at du ved at acceptere disse vilkår er juridisk forpligtet af dem, og på tidspunktet for accepten oprettes der en juridisk bindende aftale mellem dig og Honda. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, vil du ikke kunne bruge appen.

1.4 Hvis du har et kompatibelt Honda-køretøj ("køretøj"), kan du muligvis købe eller på anden måde modtage visse tjenester via appen og/eller køretøjet ("tjenester"). Særskilte vilkår og betingelser gælder for sådanne tjenester. Honda oplyser, at ikke alle på markedet værende Honda køretøjer er kompatible, og at brugerne og ejerne af ikke-kompatible køreøjer ikke kan forvente at kunne benytte app`en

1.5 Disse vilkår indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder, forpligtelser og retsmidler. Du skal især være opmærksom på følgende paragraffer i disse vilkår: paragraf 7 (garanti) og paragraf 8 (ansvar).

1.6 Disse vilkår er senest opdateret den 9. marts 2020.

2. Kontakt os

2.1 Hvis du har spørgsmål om disse vilkår eller om appen, kan du:

2.1.1 se afsnittet med ofte stillede spørgsmål og svar på Hondas websted ("FAQ-sider") på honda.dk/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html; og

2.1.2 kontakte os ved hjælp af de kontaktmetoder og kontaktoplysninger, der er tilgængelige på FAQ-siderne, eller som Honda på anden måde har meddelt dig.

2.2 Intet i disse vilkår påvirker eventuelle juridiske rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning, herefter benævnt lovbestemte rettigheder Du kan få mere detaljerede oplysninger om dine rettigheder ved at besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens websted www.forbrug.dk samt www.forbrugereuropa.dk Herudover er benyttelse af app` en omfattet af Databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesloven Lov nr. 502 af 23/5 2018

3. Brug af appen

3.1 For at kunne downloade og installere appen skal du have en kompatibel smartphone med det påkrævede operativsystem installeret og tilstrækkelig hukommelse. Disse krav kan ændres fra tid til anden, og yderligere oplysninger kan være tilgængelige i den relevante butik, hvorfra du har til hensigt at downloade appen (f.eks. Apple App Store eller Google Play Store) ("appbutik"). Vi sælger ikke appen til dig. I stedet køber og/eller downloader du appen fra den relevante appbutik.

3.2 Vi giver dig licens til at bruge appen, hvis du overholder disse vilkår og eventuelle regler eller politikker, der gælder for den appbutik, som du downloadede appen fra. Denne licens udløber, når disse vilkår opsiges af dig eller os i overensstemmelse med paragraf 12.

3.3 For at kunne downloade og bruge appens fulde funktionalitet skal du have adgang til et mobilt netværk og/eller en internetforbindelse. Du kan blive pålagt datagebyrer og gebyrer fra tredjeparter (f.eks. et mobilnetværk eller en internetudbyder) i forbindelse med din brug af appen. Du alene er ansvarlig for alle sådanne gebyrer og afgifter. Hvis du ikke ønsker at pådrage dig sådanne gebyrer og afgifter, bør du ikke bruge den pågældende smartphone for at få adgang til appen.

3.4 Du bekræfter, at du er ejeren af den smartphone, som appen er downloadet og bruges på, eller at du har fået tilladelse fra ejeren til at bruge den pågældende smartphone med henblik på at downloade og bruge appen. Når du har installeret appen på en enhed, kan du være berettiget til at installere og bruge appen på en anden enhed ("sekundær enhed") ved at følge instruktionerne i appen eller andre instruktioner, som Honda måtte udstede fra tid til anden. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan du muligvis ikke bruge appen på den sekundære enhed, og Honda er ikke ansvarlig for mistet brug eller manglende tilgængelighed af appen eller tjenesterne.

3.5 Opdateringer til appen kan fra tid til anden blive udgivet via den relevante appbutik. Bemærk, at appen og tilhørende tjenester kan have begrænset funktionalitet, hvis du ikke har downloadet den nyeste version af appen eller operativsystemet på din smartphone. Se paragraf 9 nedenfor for yderligere oplysninger.

3.6 For at kunne bruge appen skal du være mindst 16 år gammel eller have en anden alder, som måtte være: (i) angivet i disse vilkår eller vilkårene for tjenestepakker eller (ii) påkrævet i dit land for at kunne bruge appen og/eller tjenesterne.

3.7 Appen er kun tilgængelig i visse lande og på visse sprog som angivet på FAQ-siderne. Listen over lande og sprog kan til hver en tid ændres efter Hondas skøn.

4. Oprettelse af en Honda-konto

4.1 For at kunne bruge appen skal du have oprettet en online Honda-brugerkonto på Hondas websted eller i appen ("Honda-konto"). For at oprette en Honda-konto skal du følge den proces, der er beskrevet på Hondas websted eller i appen. Dette kan omfatte, at du oplyser dit navn, din e-mailadresse, dit kontakttelefonnummer og/eller andre oplysninger, der er nødvendige for at oprette en konto, eller som vi ellers anmoder om fra tid til anden.

4.2 Du skal give os korrekte, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter en Honda-konto, og du skal til hver en tid vedligeholde og straks opdatere eller ændre disse oplysninger efter behov.

4.3 Hvis du giver ukorrekte, unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, når du opretter en Honda-konto, eller hvis du ikke straks til hver en tid ændrer eller opdaterer dine oplysninger efter behov, forbeholder vi os retten til at opsige din Honda-konto med øjeblikkelig virkning, og du vil muligvis ikke længere kunne bruge appen. Se paragraf 12 nedenfor for yderligere oplysninger om vores ret til at opsige.

4.4 Du accepterer, at du er og skal være eneansvarlig for, at din adgangskode og andre oplysninger vedrørende din Honda-konto opbevares sikkert og fortroligt. Hvis du mener, at nogen har fået uautoriseret adgang til din Honda-konto, skal du straks ændre din adgangskode.

4.5 Hvis du allerede har en Honda-konto, skal du bruge dine eksisterende loginoplysninger og din adgangskode til at logge på appen. For at kunne bruge visse funktioner i appen og/eller tjenesterne skal du udføre yderligere trin, som er beskrevet i de vilkår og betingelser, der gælder for de tjenester, der er nævnt i paragraf 1.4.

4.6 For at slette din Honda-konto skal du kontakte Honda som beskrevet i paragraf 2.1.2. Bemærk, at hvis du sletter din Honda-konto, vil du ikke kunne bruge appen eller tjenesterne.

5. Oplysningernes nøjagtighed og tredjeparter

5.1 Selv om vi forsøger at sikre, at appen er nøjagtig, opdateret og fri for fejl, kan vi ikke garantere dette. Desuden kan vi ikke garantere, at appen vil være egnet til et bestemt formål.

5.2 Enhver tillid, du måtte have til oplysningerne i appen, sker på eget ansvar, da disse oplysninger kun udgør et estimat og kan være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.

5.3 Appen kan indeholde links til andre uafhængige tredjepartswebsteder, oplysninger, produkter eller tjenester ("tredjepartsmaterialer"). Tredjepartsmaterialer er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og indestår ikke for nogen af dem. På samme måde garanterer Honda ikke, at oplysninger om appen, som leveres af en tredjepart (herunder som en del af tredjepartsmaterialer), er opdaterede, fuldstændige eller nøjagtige. Du skal selv vurdere din interaktion med eller køb og brug af tredjepartsmaterialer.

5.4 Aftaler, der indgås mellem dig og en leverandør af tredjepartsmaterialer, er alene mellem dig og den relevante udbyder. Honda er ikke ansvarlige for nogen handlinger eller undladelser for en leverandør af tredjepartsmaterialer (herunder bl.a. problemer i forbindelse med deres funktionalitet eller tilgængelighed).

5.5 Appen kan bruges alene, men de fulde funktioner, som er beskrevet i appbutikken, kan kun bruges ved at forbinde appen til et kompatibelt køretøj og til at købe visse tjenestepakker fra Honda som nærmere beskrevet i de vilkår og betingelser, der gælder for de i paragraf 1.4 omtalte tjenester.

 

6. Acceptabel brug af appen

6.1 Du må ikke bruge appen i strid med det, der er angivet i disse vilkår. Du accepterer:

6.1.1 ikke at kopiere appen, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sikkerhedskopiering eller driftssikkerhed;

6.1.2 ikke at udleje, lease, give i underlicens, udlåne, oversætte, forene, ændre, variere eller modificere appen;

6.1.3 ikke at foretage ændringer eller modifikationer i appen eller dele deraf, ej heller at tillade, at appen eller en del deraf kombineres med eller indarbejdes i andre programmer; og

6.1.4 ikke at adskille, dekompilere, foretage reverse engineering af eller udarbejde afledte værker ud fra alle eller en del af appen.

6.2 Du:

6.2.1 må kun bruge appen til dens tilsigtede brug og på en rimelig måde, som beskrevet af Honda;

6.2.2 må ikke bruge appen eller nogen af dens funktioner på ulovlig vis eller til et ulovligt formål, ej heller på en måde, der er uforenelig med disse vilkår, ej heller handle svigagtigt eller i ond hensigt, f.eks. ved at hacke dig ind i eller indføje ondsindet kode, herunder vira eller skadelige data, i appen;

6.2.3 må ikke krænke vores immaterielle rettigheder eller tredjepartsrettigheder i forbindelse med din brug af appen eller nogen af dens funktioner. En sådan evt. krænkelse kan medføre erstatningsasvar samt andre retslige santioner, jf. pkt 8.1

6.2.4 skal sørge for, at alle førere eller brugere af køretøjet gøres opmærksom på, at appen kan spore køretøjet;

6.2.5 må ikke overføre materiale, som er ærekrænkende, stødende eller på anden måde anstødeligt i forbindelse med din brug af appen eller nogen af dens funktioner;

6.2.6 må ikke anvende appen eller nogen af dens funktioner på en måde, som kan beskadige, deaktivere, overbebyrde, skade eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed, eller som kan forstyrre andre brugere; og

6.2.7 må ikke indhente eller indsamle oplysninger eller data fra et aspekt af appen eller fra vores systemer eller forsøge at dechifrere overførsler til eller fra servere, der kører appen.

6.3 Du indvilliger i ikke at bruge appen på en måde, der:

6.3.1 ville være i strid med gældende lovgivning, herunder eventuelle færdselslove og -bestemmelser i et hvilket som helst land, hvor appen benyttes;

6.3.2 er usikker eller kan forårsage personskade eller tingsskade.

6.4 Honda garanterer ikke, at alle appens funktioner er egnede eller sikre at bruge under alle omstændigheder. Du bør nøje overveje, hvilken indflydelse brug af appen kan have på personer eller ejendom omkring dig eller køretøjet.

7. Garanti

7.1 Vi accepterer at levere appen til dig med rimelig dygtighed og omhu, og vi vil inden for rimelighedens grænser bestræbe os på at gøre appen tilgængelig for dig til hver en tid.

7.2 Du accepterer og indvilliger dog i, at:

7.2.1 appen ikke vil være fejlfri eller konstant tilgængelig uden afbrydelser. Appens tilgængelighed, nøjagtighed og funktionalitet kan være afhængig af tilgængeligheden af mobiltelenet, en internetforbindelse eller et GPS-signal og andre faktorer i forbindelse med køretøjet;

7.2.2 visse funktioner i appen fungerer muligvis ikke korrekt eller slet ikke, hvis køretøjet ikke er blevet vedligeholdt og holdt i god stand;

7.2.3 appen kan være underlagt perioder med manglende tilgængelighed eller afbrydelser i perioder, hvor der udføres vedligeholdelse, opdateringer og ændringer.

8. Ansvar

8.1 Hvis vi ikke overholder vilkårene, kan vi være ansvarlige for tab eller skade, som du lider, såfremt dette er en forudsigelig konsekvens af vores misligholdelse af vilkårene eller vores forsømmelighed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Et tab eller en skade er forudsigelig, hvis det eller den var en tydelig konsekvens af vores misligholdelse, eller hvis du eller vi havde overvejet tabet eller skaden på det tidspunkt, hvor du accepterede vilkårene.

8.2 Vi leverer kun appen (og alle meddelelser, data, oplysninger, indhold eller andet materiale, der leveres sammen med appen) til husholdningsbrug og privat brug. Du indvilliger i ikke at anvende appen til kommercielle eller forretningsmæssige formål eller til videresalg, og vi har på intet tidspunkt noget ansvar over for dig for mistet fortjeneste, tab af indtjening, driftstab eller mistede forretningsmuligheder.

8.3 Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

8.3.1 dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed, der kan relateres til brug af appen, jf. gældende lovgivning;

8.3.2 svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro; eller

8.3.3 ethvert forhold, for hvilket det ved lov ikke er tilladt at begrænse eller udelukke eller forsøge at begrænse eller udelukke vores ansvar.

9. Ændringer af disse vilkår og/eller appen

9.1 Vi kan til hver en tid opdatere disse vilkår og/eller appen, f.eks. for at overholde ændringer i lovgivningen, for at tage højde for nye produkter, tjenester eller apps, som vi kan tilbyde, eller af andre årsager.

9.2 Vi kan til hver en tid ændre disse vilkår ved at give dig meddelelse om en ændring, næste gang du starter appen, eller, hvis det er muligt, sende en meddelelse til den enhed, hvorpå appen er installeret. Du anses for at have accepteret disse ændringer, hvis du fortsætter med at bruge appen, men hvis disse ændringer er til skade for dig, vil du blive bedt om at acceptere og indvillige i de opdaterede vilkår ved at markere felterne til digital accept i appen.

9.3 Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår, kan du muligvis ikke bruge appen. Du forstår, at du ved at acceptere og indvillige i de opdaterede vilkår er juridisk forpligtet af dem.

10. Beskyttelse af personlige oplysninger

Dit privatliv og dine personlige oplysninger er vigtige for os. Alle personlige oplysninger, som du giver os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler sådanne oplysninger, dine rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan kontakte os og tilsynsmyndighederne, hvis du har en forespørgsel eller klage vedrørende brugen af dine personlige oplysninger. Alle sådanne oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU-regler, om beskyttelse af persondata.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Appen og alle immaterielle rettigheder til appen ejes af os, vores associerede selskaber eller vores licensgivere (som det måtte være relevant). Immaterielle rettigheder betyder rettigheder som: ophavsret, varemærker, domænenavne, designrettigheder, databaserettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art, uanset om de er registrerede eller ej (hvor som helst i verden). Vi, vores associerede selskaber og vores licensgivere forbeholder os alle vores og deres rettigheder i forbindelse med immaterielle rettigheder for appen. Det betyder f.eks., at vi og de fortsat ejer sådanne immaterielle rettigheder og frit kan bruge dem, som vi og de finder det passende.

11.2 I henhold til disse vilkår og din betaling af eventuelle gældende gebyrer til os giver vi dig en licens til at bruge appen. Denne licens, som kan omfatte visse immaterielle rettigheder tilhørende Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere, er ikke-eksklusive og kan ikke overdrages. Denne licens må kun anvendes med henblik på og i overensstemmelse med disse vilkår.

11.3 Medmindre andet er angivet i disse vilkår, tildeles du ingen rettigheder til eller over immaterielle rettigheder tilhørende Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere.

11.4 Medmindre andet er angivet, tilhører alle varemærker, der anvendes i appen, Honda, vores associerede selskaber eller vores licensgivere (som det måtte være relevant).

12. Afslutning af din brug af appen

12.1 Du har til hver en tid ret til at ophøre din brug af appen. For at slette din Honda-konto skal du kontakte Honda (se paragraf 2.1.2).

12.2 I tilfælde af at du misligholder disse vilkår, er vi berettiget til straks at opsige eller indstille din brug af appen ved at give dig varsel derom. Du er forpligtet til at give os betaling for alle rimelige omkostninger, tab eller andet erstatningsansvar, som vi pådrager os eller lider som følge af en sådan misligholdelse.

12.3 Vi er også berettigede til øjeblikkeligt at opsige din brug af appen, hvis vi uanset årsag stopper med at levere appen i dit land eller til vores kunder generelt.

13. Begivenheder uden for vores kontrol

13.1 Vi er ikke erstatningspligtige eller ansvarlige for en undladelse i opfyldelsen af eller for forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, såfremt dette er forårsaget af en handling eller begivenhed, som ligger uden for vores rimelige kontrol, herunder bl.a.:

13.1.1 svigt i offentlige eller private telekommunikationsnetværk;

13.1.2 fejl i appen eller tjenester på grund af manglende GPS-signal, manglende internetforbindelse, ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer eller ændringer i loven eller regeringsmæssige anvisninger eller bekendtgørelser,

idet alle disse betegnes som en "begivenhed uden for vores kontrol".

13.2 Såfremt en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, og denne påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår:

13.2.1 vil vores forpligtelser i henhold til disse vilkår blive standset, og tiden til opfyldelse af vores forpligtelser vil blive forlænget med varigheden for begivenheden, der ligger uden for vores kontrol; og

13.2.2 vil vi i rimelig grad bestræbe os på at finde en løsning, igennem hvilken vores forpligtelser i henhold til disse vilkår kan opfyldes trods begivenheden uden for vores kontrol.

14. Andre vilkår

14.1 Når vi bruger ordene "på skrift" eller "skriftligt" i disse vilkår, omfatter dette e-mail, medmindre vi siger andet.

14.2 Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår.

14.3 Du må kun overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, hvis vi skriftligt accepterer dette over for dig.

14.4 Disse vilkår er mellem dig ogos. Ingen anden person har rettigheder til at gennemtvinge disse vilkår.

14.5 Hver paragraf og hvert afsnit i disse vilkår har særskilt virkning. Hvis en domstol eller relevant myndighed afgør, at en paragraf eller et afsnit er ulovligt eller ikke kan gennemtvinges, vil de øvrige paragraffer og afsnit stadig have fuld gyldighed.

14.6 Hvis vi undlader at kræve, at du opfylder dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller hvis vi ikke gennemtvinger vores rettigheder over for dig, eller hvis vi gør dette med forsinkelse, betyder det ikke, at vi har givet afkald på vores rettigheder over for dig, og det vil ikke betyde, at du ikke behøver at opfylde disse forpligtelser. Såfremt vi eftergiver en forsømmelse, gør vi kun dette skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk eftergiver en senere forsømmelse fra din side.

15. Gældende love

15.1 Disse vilkår er underlagt enhver lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Det betyder, at din brug af appen og eventuelle tvister eller krav, der opstår på grund af eller i forbindelse med appen (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), er omfattet af relevante EU-regler.

15.2 Du kan anlægge sag i forbindelse med disse vilkår ved Hondas værneting. Herudover kan du efter gældende regler anvende reglerne om indgivelse af klage til relevante klage- eller ankenævn. Vejledning i indgivelse af klage findes på www.forbrugereuropa.dk

16. Vilkår for tjenestepakker

16.1 Ud over de vilkår og betingelser, der er angivet i paragraf 1 til paragraf 15 i disse vilkår, er der visse vilkår og betingelser, som gælder specifikt for visse tjenester, funktionaliteter og funktioner, som du kan bruge via appen eller et køretøj ("tjenestepakkens vilkår").

16.2 Tjenestepakkens vilkår er angivet nedenfor, og for at undgå tvivlstilfælde udgør de også en del af din juridisk bindende aftale med Honda (som beskrevet i paragraf 1.2). Tjenestepakkens vilkår er gældende, hvis og når du bruger en af de tilsvarende tjenester, funktionaliteter og funktioner, som tjenestepakkens vilkår er tiltænkt at gælde for.

16.3 Hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem paragraf 1 til paragraf 15 i disse vilkår og tjenestepakkens vilkår, vil tjenestepakkens vilkår være gældende (kun i omfanget af en sådan konflikt eller uoverensstemmelse).