HYBRIDBIL – KØRSEL OG VEDLIGEHOLDELSE

For at få mest muligt ud af en Honda e:HEV hybridbil er det bedst simpelthen at sætte sig ind i alle dens funktioner.

Overlegen køreoplevelse

Der er ingen grund til at lave noget om på din kørestil, bare fordi du har skiftet fra en almindelig benzin- eller dieseldrevet model til en hybridbil. Vores e:HEV hybridsystem leverer al den ydelse, du måtte ønske dig i alle situationer, ud over den brændstofeffektivitet og de lave CO2-emissioner, som den smarte teknologi er bedst kendt for.

Jævn kørsel uden bratte skift

Lær kontrolelementerne og førerens informationsdisplay at kende. Informationsdisplayet kan indstilles til at vise brændstoføkonomien, mens du kører, hvilket er en nyttig vejledning til, hvor effektivt du bruger hybridsystemet. Det kan også vise effektflowet fra elmotor og benzinmotor, mens bilen skifter mellem Electric Drive, Hybrid Drive og Engine Drive, og det viser, hvor meget energi der regenereres til højspændingsbatteriet. 

Regenerering af energi  

Når en hybrid kører i friløb eller bremser, arbejder elmotoren og den indbyggede generator sammen om at udnytte den kinetiske energi, som igen sendes tilbage til batteriet. Det er i almindelighed kendt som regenereringstilstand. I Hondas hybridsystem kan du indstille niveauet for regenerering ligesom i rene elbiler. Hvis du trækker venstre skiftekontakt bag rattet tilbage, øges regenereringseffekten, der kan indstilles fra niveau et til niveau fire. Systemet kan også hjælpe med at reducere din brug af bremserne, hvilket forlænger levetiden for bremseklodser og -skiver.

Knap til Econ-tilstand

Econ: tryk for at opnå maksimal effektivitet

Knappen ECON gør din Honda e:HEV Hybrid så effektiv som muligt. Den justerer den måde, motoren reagerer på speederen på, og ændrer klimaanlæggets ydeevne.

Knappen Sport

Sport: tryk for at opnå de hurtige præstationer

Hvis du ønsker maksimal effekt og så meget skub i den som muligt, skal du vælge kørselstilstanden Sport, hvor e:HEV Hybrid-systemet er i sin mest sportslige indstilling, hvilket giver den hurtigste acceleration.

Eco kørselsdisplay

Brug af Eco kørselsdisplay

Billedet viser et køretøjsikon inden for en cirkel. Jo mere jævnt og effektivt du kører, jo mindre vil ikonet bevæge sig inden for cirklen. Når turen er slut, og du slukker for motoren, vil du også kunne aflæse din Drive Cycle Score, der vises som bladikoner. Jo flere blade du lader vokse på skærmen, jo mere effektivt kører du.

Knappen til kørselstilstanden EV

Valg af kørselstilstanden EV (Electric Vehicle)

En af de smarte ting ved en hybridbil er, at den under visse driftsforhold kan køre på batteristrøm alene – og du kan vælge at indstille EV-tilstanden ved blot at trykke på EV-knappen ved siden af gearskifteknappen. Tilstanden fungerer op til hastigheder på omkring 40 km/t, afhængigt af model, batteriets ladestand og speederens position.

CR-V Hybrid set skråt bagfra

Vedligeholdelse af en hybridbil

Din Honda fortæller dig, hvis den har brug for service. Honda Service Reminder System giver føreren varsel i god tid og viser i informationsdisplayet, hvornår der skal udføres service. Det fortæller også, hvilken slags service der skal udføres næste gang, som f.eks. olieservice og filterskift.

Fem små ting du selv kan gøre:
1. Kontrollér og påfyld sprinklervæske
2. Kontrollér, at dæktrykket altid er i overensstemmelse med det anbefalede
tryk 3. Kontrollér motorolie med oliepinden
4. Kontrollér kølevæske i motor og omformer
5. Kontrollér bremsevæskestanden

1. Sådan tjekker du din hybridbils sprinklervæske

I instruktionsbogen til din Honda er vist, hvor du finder beholderen til sprinklervæske, som normalt er i motorrummet. Åbn dækslet, og hvis du ikke kan se sprinklervæsken, påfylder du en passende blanding af vand og sprinklervæske i beholderen. Når beholderen er helt fuld, sætter du dækslet på igen og lukker motorhjelmen.

2. Justering af dæktrykket

Honda anbefaler, at man kontrollerer dæktrykket mindst en gang om måneden eller før lange ture. Det korrekte dæktryk på din hybridbil vises på en mærkat i dørkarmen ved førerdøren. Ved hjælp af en dæktrykmåler, der fås på tankstationer eller som billige bærbare modeller, skal du sørge for, at trykket i hvert dæk overholder det anbefalede tryk, der er angivet på mærkaten, alt efter dækstørrelse og hvor mange passagerer, og hvor meget bagage der transporteres.

3. Kontrol af motorens oliestand i en hybridbil

Som enhver almindelig benzin- eller dieseldrevet bil har en hybridbil også en forbrændingsmotor, hvor motorolie er af afgørende betydning. Derfor anbefales det at kontrollere oliestanden, hver gang du fylder brændstof på bilen.

Det er bedst at gøre nogle minutter efter, at motoren er slukket. I instruktionsbogen til din Honda er vist, hvor du finder oliepinden i motorrummet. Tag oliepinden op. Med et stykke køkkenrulle tørrer du derefter spidsen af oliepinden af. Sæt den derefter i igen, og tag den op igen og se, om oliestanden er mellem minimum- og maksimummærket.

4. Hold øje med kølevæskestanden for motor og omformer

Kølevæske bruges til at sikre, at motoren og omformeren kan holde den korrekte driftstemperatur under alle forhold. Som med motorolien bør du kontrollere kølevæsken, hver gang du fylder brændstof på din hybrid – helst efter at motoren har været slukket i flere minutter. I instruktionsbogen til din Honda er vist, hvor du finder motorens kølevæskebeholder og omformerens kølevæskebeholder. De er begge markeret med en minimum- og maksimumlinje på siden af tanken, og kølevæsken skal være synlig mellem disse to punkter.

5. Sørg for, at bremsevæskeniveauet er korrekt

Som med motorolie og kølevæske bør du også kontrollere niveauet af bremsevæske, hver gang du fylder brændstof på din hybrid. Vent, til motoren har været slukket i flere minutter. I instruktionsbogen til din Honda er vist, hvor du finder beholderen til bremsevæske. Den er forsynet med en minimum- og maksimumlinje på siden af beholderen. Bremsevæsken skal være synlig mellem disse to punkter.