Autoriserede Honda-værksteder

Regelmæssig service er vigtig, og den bedste service får du på Hondas autoriserede værksteder. Der har de et indgående kendskab til og erfaring med Honda biler.

De ansatte på autoriserede værksteder tager regelmæssigt på efteruddannelse hos Honda. Værkstederne har adgang til al speciallitteratur, Hondas eget testapparatur samt specialtilpasset værktøj. Honda udsender løbende ny og vigtig information, og værkstederne har en vidensbank, de kan konsultere, samt direkte adgang til reservedelslagrene.

Regelmæssig vedligeholdelse af din bil giver dig kontrol over bilens tilstand. Den forebygger problemer og bidrager til, at brugtvognsværdien holdes oppe.

Almindelige serviceforanstaltninger

 • Motorolieskift
  Olien skal holde motoren ren og smurt, så der ikke opstår unødig slitage. Olien bliver med tiden snavset, og smøringseffekten aftager. Derfor skal den skiftes.
 • Oliefilterskift
  Dette filter opsamler det værste snavs i olien, når den pumpes rundt i motoren af oliepumpen. Det er derfor meget vigtigt at skifte oliefilter i henhold til de gældende serviceintervaller.
 • Pollenfilterskift
  Pollenfiltret tager sig af skadelige partiklar i den luft, der kommer ind i kabinen fra ventilatorer osv. Det kan være alt fra partikler fra udstødningen og til pollen. Også dette filter bliver mindre effektivt med tiden.
 • Kontrol af dæk og dæktryk
  Forkert tryk i dækkene kan slide på bilen, medføre at den bruger for meget brændstof og nedsætte vejgrebet. Desuden slides dækkene naturligvis ned. Også mønsterdybden og sliddet på dækkene er det vigtigt at have tjek på. Ikke mindst fra et sikkerhedssynspunkt.
 • Bremsekontrol
  Alle bremsernes bevægelige dele kontrolleres. Ved bremsekontrol rengøres og smøres også bremsekalibrene. Dette skal gøres, for at bremseklodserne ikke skal sætte sig fast, hvilket kan medføre for hurtig slitage.
 • Bremsevæskeskift
  Væsken, der presser bremsecylinderne sammen, når man træder på bremsepedalen, skal skiftes regelmæssigt. Dette skyldes, at den optager vand, hvilket i det lange løb kan bidrage til nedsat bremsekraft.