Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med tilknyttede biler i My Honda+

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med tilknyttede biler i My Honda+

Honda Motor Europe Limited ("Honda") har forpligtet sig til at sikre, at dit privatliv er beskyttet, og at vi overholder databeskyttelsesforordningen og andre gældende databeskyttelsesregler, herunder den danske databeskyttelseslov, lov nr. 502 af 23/5 2018 og lov om markedsføring samt tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer mv. ("databeskyttelseslove").

Denne politik handler om, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger om ejerne af tilknyttede biler ("Honda-biler" eller "biler"), brugere af vores tilknyttede biltjenester ("tilknyttede biltjenester") og brugere af My Honda+ mobilappen ("app"), uanset om du er den primære kontoindehaver ("primær bruger") eller har fået tilladelse af en primær bruger til at dele kontoen ("inviteret bruger").

Hvis du som ejer af eller potentiel ejer af en Honda-bil, besøger vores websted, besøger en Honda forhandler, autoriseret Honda serviceværksted eller har downloadet eller brugt en af vores andre apps, skal du være bekendt med vores generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.  Hvis du ansøger om at blive Honda-medarbejder, skal du se vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger for ansøgere.

Denne politik forklarer, hvordan vi bruger, gemmer og deler de oplysninger, vi indsamler om dig, hvordan du kan udøve dine rettigheder med hensyn til disse oplysninger og de procedurer, vi har til rådighed for at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik supplerer enhver anden meddelelse om rimelig behandling og beskyttelse af personlige oplysninger, der måtte blive givet til dig fra tid til anden (herunder vores generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger). Kontakt os via e-mail på dpm.nordic@honda-eu.com, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet vedrørende denne politik eller om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger, eller hvis sådanne oplysninger ændres på et tidspunkt.

Vores tilknyttede biltjenester og app (i denne politik samlet benævnt "tjenesterne") leveres af Honda Motor Europe Limited (virksomhedsnummer 857969, Cain Road, Bracknell, Berkshire, England, RG12 1HL) ("vi" og "os"). Med henblik på databeskyttelseslovgivningen er vi den dataansvarlige for de personlige oplysninger, der behandles til de formål, der er angivet nedenfor, og vi er ansvarlige for at føre tilsyn med dem.

Vi indsamler data om, hvordan du bruger de tilknyttede biltjenester og appen til analyseformål (som yderligere beskrevet nedenfor) ved hjælp af Google Analytics og Application Insights.

Ændringer i denne politik

Eventuelle ændringer i denne politik fremover vil blive offentliggjort på denne side og vil i givet fald blive meddelt dig via e-mail og/eller via pop-up-vinduer i bilen eller i appen. Kontrollér gerne ofte for at se eventuelle opdateringer eller ændringer i denne politik.

Tredjeparters behandling af dine oplysninger

Bemærk: Denne politik dækker ikke tredjepartswebsteder, -apps eller -portaler, som vi kan linke til fra vores tjenester, og den dækker heller ikke andre udbyderes tjenester. Vi er ikke ansvarlige for sådanne tredjeparters politikker og praksis for beskyttelse af personlige oplysninger (herunder brug af cookies), selv om du har åbnet tredjepartswebstedet, -appen, -portalen eller -tjenesten ved hjælp af links fra vores tjenester.

Vi anbefaler, at du kontrollerer den enkelte udbyders politik og kontakter tredjeparten, hvis du har problemer eller spørgsmål. Enhver udbyder af andre tjenester, f.eks. forsikringsselskaber, bugseringstjenester, nødtjenester (som modtager eCalls i nødsituationer som beskrevet i bilens instruktionsbog), udbydere af datapakker, onlinenyheder eller sociale medier i bilen, kort, rejser eller musik vil også særskilt være en "dataansvarlig". Du kan tage direkte adgang til disse udbyderes politikker for beskyttelse af personlige oplysninger.

Under levering af tilknyttede biltjenester vil vi dele data med SoundHound (som leverer den personlige Honda-assistent) og Worldline (som behandler betalinger på vores vegne). Både SoundHound og Worldline behandler oplysninger på vores vegne som vores databehandlere, men de kan også behandle oplysninger vedrørende dig til egne formål som selvstændige dataansvarlige. Tag dig tid til at gennemgå deres respektive politikker om beskyttelse af personlige oplysninger for at forstå, hvordan de kan behandle dine personlige oplysninger uafhængigt af os. Politikkerne kan ses her:

SoundHound - https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline - https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Oplysninger om dine gæster

Hvis du introducerer os for en inviteret bruger, sender vi en kopi af denne politik til dem under registreringsprocessen.

På den anden side er det dit ansvar at sørge for, at sådanne personer er bekendt med denne politik, hvis du giver eller formidler oplysninger om gæster, der ikke er inviterede brugere (f.eks. passagerer eller alternative førere). De skal være indforståede med, at du giver os deres personlige oplysninger. Derudover indsamler Honda ikke aktivt og har heller ikke til hensigt at indsamle personlige data om andre gæster (f.eks. passagerer eller alternative førere) og går ud fra, at de personlige oplysninger, der opbevares og behandles, kun vedrører Honda-bilejere, brugere af tilknyttede biltjenester og brugere af appen.

Oplysninger, der er tilgængelige for andre personer

Oplysninger, der er tilgængelige i appen

Vær opmærksom på, at oplysninger, der er tilgængelige via tilknyttede biltjenester, vil være tilgængelige for andre brugere, der bruger den samme konto. For eksempel kan inviterede brugere se rejsehistorikken for Honda-bilen, som informerer dem om ture, som den primære bruger har foretaget, og omvendt.

Du kan til hver en tid slå datadeling fra. Du vil ikke kunne bruge tilknyttede biltjenester, når datadeling er slået fra, men ved at slå datadeling fra stopper du indsamlingen af alle data.

Oplysninger, der er tilgængelige i Honda-bilen

Oplysninger, der er tilgængelige via tilknyttede biltjenester, vil også være synlige for alle, der har adgang til bilen. Når du sælger/overfører din Honda-bil til en tredjepart, skal du sørge for at fjerne bilen fra garagen i appen for at starte afmeldingsprocessen. Dette medfører, at data fra de tilknyttede biltjenester fjernes fra bilens telematikstyreenhed, og derfor vil dataene ikke længere være synlige i bilen.

For at denne proces kan være effektiv, skal Honda-bilen have tilstrækkelig batteriopladning og være forbundet til mobilnetværket.

Bemærk også, at afmeldingsprocessen kan tage op til 24 timer at gennemføre med almindelige netværksbetingelser. Betingelserne for afmelding kan ses i paragraf 13.1 i Vilkår og betingelser for appen.

De oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem

I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal vi forklare, hvilke personlige oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan og hvorfor vi bruger disse data ("behandlingsaktiviteten"), og hvor længe vi opbevarer dem. Vi er også forpligtet til at have et "lovligt grundlag" til at behandle dine personlige oplysninger. Dette er opsummeret i nedenstående tabel.

For så vidt angår vores opbevaring af dine personlige oplysninger, vil vi, medmindre andet er angivet i tabellen nedenfor, opbevare og derefter slette eller anonymisere dine personlige oplysninger som angivet i afsnittet "Opbevaring af dine personlige oplysninger".

Behandlingsaktivitet: Hvorfor bruger vi dine oplysninger?

Hvilke oplysninger indsamles?

Lovligt grundlag for behandlingen

Hvor indsamles oplysningerne fra?

Specifikke opbevaringsperioder

My Honda+ mobilappen

Til at oprette og administrere din Honda-konto, herunder til at sende dig servicemeddelelser.

Land

Sprog

E-mailadresse

Adresse (inkl. postnummer)

Mobilnummer

Adgangskode

Honda-id, som er et unikt id, der genereres for den enkelte Honda-kontoindehaver under registreringsprocessen

Dit enheds-id, som knyttes til dit Honda-id, hvor du vælger at logge på ved hjælp af telefonens touch-id, stemmekommando eller ansigtsgenkendelse. Vi behandler ikke dine biometriske data, som er på din enhed.

Dine indstillinger, som du angiver i appen

Til løbende udførelse, administration og formidling af en kontrakt, efter at du har anmodet os om kontraktindgåelse.

Såfremt du ikke giver os disse oplysninger, vil det desværre betyde, at du ikke vil kunne åbne en Honda-konto hos os.

I det omfang, behandlingen går ud over det, der er nødvendigt med henblik på kontrakten, er behandlingen nødvendig for vores legitime interesse i at give dig en god kundeoplevelse og i at yde funktioner til at holde din konto sikker.

Fra dig (via appen)

 

Til at beskytte din My Honda+ konto mod svigagtig aktivitet, herunder ved at implementere flerfaktorgodkendelse, når din konto åbnes på en anden enhed (eller din telefon er forsvundet eller stjålet)

 

Enheds-id

Honda-id

Din godkendelse af den ekstra enhed

Hvis din enhed er forsvundet eller stjålet forespørger du om adgang til din konto fra en anden enhed (du kan blive bedt om at lave denne forespørgsel gennem en forhandler som i denne forbindelse vil agere som vores håndterinspartner)

E-mailadresse

Godkendelses kode

Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at sikre sikkerheden i de tjenester, vi leverer

 

 

Fra dig (via appen)

Fra din mobil

Hvor en godkendelses kode er påkrævet, vil denne blive genereret af Honda

 

Enhver godkendelses kode udstedt af Honda vil ikke være gyldig når den er brugt og bliver ikke opbevaret af Honda efterfølgende

Til at udføre analyser for at forbedre appen.

Disse analysetjenester udføres af vores tjenesteudbyder e3 Media Limited (med binavnet Great State).

Oplysninger om din enhed, f.eks. enheds-id, -type og -model, og dens operativsystem

Oplysninger om din enheds forbindelse til internettet, f.eks. IP-adressen

Oplysninger om enhedens konfiguration, f.eks. skærmopløsning, tidszone og sprogindstillinger

Oplysninger om, hvordan du bruger appen, hvilke dele af appen du besøger, hvordan du får adgang til dem, hvilke funktioner du bruger mere eller mindre end andre, og hvordan du interagerer med de forskellige dele af appen

Oplysninger om de tidspunkter, hvor du får adgang til appen, hyppigheden, og hvor meget tid du bruger på forskellige dele af appen

Oplysninger om, hvorfra du får adgang til appen

Oplysninger om det sprog, du får vist appen på

Hvilken version af appen du bruger

Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester.

 

 

Disse oplysninger genereres, når du bruger appen, og sendes til os af appen.

 

 

Tilknyttede biltjenester

Til at oprette og administrere din konto til tilknyttede tjenester, herunder til at sende dig servicemeddelelser.

Dette omfatter angivelse af det land, hvor din bil er registreret, for derved at fastlægge de tilknyttede biltjenester, der er tilgængelig i det pågældende land, og de relevante lovkrav, der gælder for de tilknyttede biltjenester (og for at sikre, at de tilknyttede biltjenester, du tilbydes, overholder sådanne love).

Ud over de oplysninger, der behandles til opsætning og administration af din Honda-konto (beskrevet ovenfor), behandler vi følgende oplysninger om tilknyttede biltjenester:

Titel, fornavn og efternavn

Telefonnummer

Fuld postadresse Oplysninger om Honda-bilen, der indsamles under tilmeldingsprocessen, f.eks. stelnummer (VIN)

Pakkevalg for tilknyttede biltjenester

Præferencer, herunder tidszone

For primære brugere: deres inviterede brugere

For inviterede brugere: den primære bruger

Bilens kaldenavn

Hvis du er i Italien, skal vi også bruge din skattekode

Til løbende udførelse, administration og formidling af en kontrakt, efter at du har anmodet os om kontraktindgåelse.

Oplysningerne er også nødvendige for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Såfremt du ikke giver os disse oplysninger, vil det desværre betyde, at du ikke vil kunne åbne en Honda-konto hos os.

Såfremt behandlingen går ud over det, der er nødvendigt med henblik på kontrakten eller overholdelsen af gældende lovgivning, er behandlingen nødvendig for vores legitime interesse i at give dig en god kundeoplevelse og i at yde funktioner til at holde din konto sikker.

Fra dig (via appen)

 

Til at parre din Honda og bekræfte din berettigelse til de tilknyttede biltjenester som primær bruger, inden du modtager de tilknyttede biltjenester, periodisk derefter og efter fornyelse af de tilknyttede biltjenester.

VIN

PIN-kode genereret af Honda

eSIM-nummer og -status

 

Til løbende udførelse, administration og formidling af en kontrakt, efter at du har anmodet os om kontraktindgåelse.

Såfremt du ikke giver os disse oplysninger, vil det desværre betyde, at du ikke vil kunne modtage tjenesterne fra os.

Fra dig (via appen)

PIN-koden bliver forældet efter kort tid, og den slettes kort tid efter, at den er blevet genereret.

 

Til at slutte din Honda-bil til mobilnetværket, så du kan modtage de tilknyttede biltjenester.

 

Vi og AT&T (der fungerer som vores databehandlere) behandler følgende data:

VIN

eSIM-nummer

Land, hvor bilen er registreret

Placering

Til løbende udførelse, administration og formidling af en kontrakt, efter at du har anmodet os om kontraktindgåelse.

Desværre ville vi ikke kunne forsyne dig med de tilknyttede biltjenester uden at behandle disse oplysninger.

Fra din bil

AT&T behandler disse oplysninger, så længe dit eSIM-kort er indstillet til normal tilstand.

Til at kunne levere de tilknyttede biltjenester (angivet nedenfor), herunder til at sende dig meddelelser.

Virtuelt instrumentbræt

Meddelelser i My Honda+

Opladningsstatus for elbil

Status for batteri

Fjernbetjent låsning

Fjernbetjent oplåsning

Fjernbetjent horn

Fjernbetjening af klimaanlæg

Planlægningsfunktion til klimaanlæg

Fjernopladning

Planlægningsfunktion for opladning

Maksimal opladningsindstilling

Planlæg din rute

Rejsehistorik

Bilfinderfunktion

Send destination

Hondas digitale vejhjælp

Geofence

HDK delenøgle

HDK tænding

HDK låsning og oplåsning af døre

HDK luk ruderne

HDK åbn opladningsdækslet

HDK advarsler

 

VIN

Mobilenheds-id

Telefonnummer

Fornavn og efternavn

Honda-id

Sprogpræference og registreringsland

Køretøjets modelkode og modelår

Køretøjets GPS-placering og kørselsretning

Dato og klokkeslæt for eventuelle nedbrud

Dine instruktioner, f.eks. om at aktivere bilens horn, implementere geofence, låse bilen

Bilstatus, f.eks. status for dørlåsning, åbning af vinduer, temperatur i bilen, brændstofniveau, hastighed, kilometertal, ladetilstand, om dørene er lukkede eller låste, om motorhjelmen er lukket, status for bilens lygter, om bilen er tilsluttet en strømkilde og ved at blive opladet, hvis det drejer sig om en elbil

Oplysninger om kørestil, f.eks. hvordan du accelererer, hvordan du bremser, og hvor hurtigt du kører

Dine præferencer, som du angiver i forhold til de tilknyttede biltjenester, og advarsler

Bilens diagnosticeringsdata, f.eks. dæktryk, bremsevæske og funktionsfejl, antal kilometer til næste opladning, resterende motorolielevetid, status for motor, advarselslamper eller andre meddelelser såsom fejlkoder

 

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

 

Fra dig (via appen)

Fra bilen (via telematikstyreenheden)

 

Til at spore din Honda-bil, så du kan få følgende tjenester:

Sporing af stjålne biler

Bilfinderfunktion

Rejsehistorik

Geofence

Digital vejsidehjælp

 

Positionsdata

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

 

Fra din bils GPS (via telematikstyreenheden)

 

 

Positionsdata beholdes i en periode på 90 dage, hvis du har abonnement på Rejsehistorik. Ellers overskrives de konstant.

Positionsdata, der behandles for at give dig vejhjælp, behandles i hele abonnementsperioden og i alle andre tidsrum, der er påkrævet af juridiske årsager.

Geofence-parametre, der er indstillet af dig, behandles kun, indtil du fjerner disse parametre, eller dit abonnement på tilknyttede biltjenester udløber (alt efter hvad der indtræffer først).

Til at gøre det muligt for dig at overføre dit appcenter til displayet på en anden bil

Vi og Digitalist (der fungerer som vores databehandlere) behandler følgende data:

VIN

Kunde-id

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

Fra din bil

Kunde-id'et genereres af os

Digitalist vil kun beholde disse oplysninger i tjenestens aktive periode.

Til at opsætte og give dig Hondas digitale nøgle

Mobilenheds-id

Kode til den digitale nøgle

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

Vi får din mobilenheds-id fra dig (via appen)

Det midlertidige token genereres af Continental

 

Til at forbinde bilens elektroniske helbredstjek ("EVHC") med dine tilknyttede biltjenester, så du kan modtage EVHC-rapporter og påmindelser via de tilknyttede biltjenester

Vi og Snap-On (der fungerer som vores databehandlere) behandler følgende data:

VIN

Bilens registreringsnummer

Honda-id

Oplysninger fra Honda-bilforhandlere i forbindelse med det arbejde, de udfører, f.eks. tjenester, du har modtaget fra dem, resultater af deres eftersyn/arbejde, tjenester, der kræves af bilen, hvornår de kræves samt videoer, der viser problemer med bilen

EVHC-rapporter (med oplysninger fra forhandlerne)

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

Forhandlere, der servicerer bilen

Ud over dit stel- og bilregistreringsnummer, som vi opbevarer, beholdes de oplysninger, som forhandlerne giver os, herunder EVHC-rapporterne, i op til 6 år.

Til at udføre analyser med henblik på at:

Vedligeholde og sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester, herunder de biler, vi producerer, og tilknyttede biltjenester

Forbedre og udvikle bedre produkter og tjenester

Forstå (og give dig oplysninger om), hvordan du kan bruge din bil mere effektivt

Turdata, f.eks. din kørelog

Statusdata, f.eks. om fejlindikatoren er slået til eller fra, advarsler om problemer med bilen, som er synlige på instrumentbrættet, og fjerntjenester, som er tilgængelige for dig 

Hændelsesdata, f.eks. dine anmodninger om tilknyttede biltjenester og fejl i forbindelse med sådanne anmodninger, og meddelelser fra dine biler, f.eks. sikkerhedsadvarsler

Bildata, f.eks. data, der indsamles af sensorerne i din bil (f.eks. bremseoplysninger, batterioplysninger, dæktilstand), historikken for diagnosticeringskoder og flydende bildata (dvs. oplysninger om køretøjets placering og hastighed på bestemte tidspunkter)

Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at opretholde og forbedre vores produkter og tjenester og give dig en bedre brugeroplevelse.

 

Disse oplysninger genereres, når du bruger de tilknyttede bildata.

 

 

For at fortælle dig, (i løbet af udførelsen af analyserne beskrevet i forrige række, som vi måske gør fra tid til anden, men ikke kontinuerligt), opdager, at din bils batteri ydelse er underoptimalt

Dine kontaktdetaljer

Vi vil kun kontakte dig med følgende formål:

(i) Hvis du giver os samtykke til at gøre det. Du kan nægte samtykke, og du kan også trække samtykke tilbage når som helst ved at ændre dine kontaktpræferencer i appen

Eller

(ii) i det usandsynlige tilfælde, at vi opdager en fejl (i løbet af gennemførelsen af analyserne beskrevet i forrige række på ikke-kontinuerlig basis), som kan bringe dine vitale interesser i fare, kan vi kontakte dig for at informere dig om dette, selvom du har ikke givet os samtykke.

Fra dig (via app’en)

 

Personlig Honda-assistent

Til at give dig tjenesten den personlige Honda-assistent

 

Ud over oplysninger, som du giver direkte ved hjælp af bilens stemmehjælp, nemlig dine stemmekommandoer, behandler SoundHound følgende oplysninger på vores vegne som vores databehandlere:

Bilens placering

VIN

Navigatoroplysninger

Displayoplysninger, f.eks. hvilket indhold der vises på skærmen (for at stemmekommandoen virker), så stemmekommandoen virker.

Musikoplysninger på enheder, der er tilsluttet displayet

Kontaktoplysninger på enheder, der er tilsluttet displayet

Oplysninger om appen for den personlige Honda-assistent, f.eks. identifikationsoplysninger og sprogindstillinger

Fortolkning af din kommando

Nyeste svarindhold.

 

 

Behandlingen er nødvendig for den løbende udførelse, administration og formidling af vores kontrakt med dig.

 

Disse oplysninger genereres, når du sender en kommando til den personlige Honda-assistent, og sendes direkte til SoundHound.

Optagelsen af dine stemmekommandoer stopper 1 sekund efter, at du holder op med at tale.

Medmindre du giver os samtykke til at gemme disse data til udførelse af analyse (som beskrevet i næste række)Honda sletter disse data, hver gang du slår tændingen til, eller efter 3 måneder fra det tidspunkt, hvor de indsamles (alt efter hvad der indtræffer først).

 

For at udføre analyser til at forbedre den personlige Honda Assistent

SoundHound vil også behandle disse oplysninger som uafhængige dataansvarlige med henblik på at vedligeholde og forbedre deres produkt. Da SoundHound behandler disse data som uafhængige dataansvarlige, bedes du læse deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger (som kan ses her: https://www.soundhound.com/en/privacy). SoundHound kan opdatere denne politik fra tid til anden.

Samtykke (ved at angive dine præferencer under tilmeldingsprocessen eller bagefter i appen).

Du er ikke forpligtet til at acceptere en sådan behandling og at afvise samtykke ville ikke påvirke din evne til at bruge den personlige Honda assistent. Du har muligheden for når som helst at ændre din præference og trække samtykke tilbage.

Hvis du ikke har en mulighed for at give og trække samtykke tilbage i appen, behandles dine data ikke til dette formål.

Denne information genereres, når du udsender en kommando til den personlige Honda Assistent og overføres direkte til SoundHound.

Hvis du accepterer denne behandling, opbevarer vi og SoundHound dine data til dette formål i op til 3 år, så længe du forbliver den primære bruger af bilen, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage (hvis tidligere).

Når opbevaringsperioden udløber, slettes dine data så hurtigt som muligt (og inden for op til 30 dage).

Dette påvirker ikke opbevaring af dine data af Honda (eller SoundHound som databehandler for Honda) i det omfang, det er nødvendigt for at give dig den personlige Honda assistent (som beskrevet i forrige række).

Generelt

Til at behandle betalinger, der skyldes os, herunder abonnementspakker på tilknyttede biltjenester.

Betalinger til os behandles af Worldline, som behandler dine oplysninger som uafhængige dataansvarlige i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger (som kan ses her: https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html). Vi anbefaler, at du gennemgår deres politik, som kan opdateres af dem fra tid til anden.

De oplysninger, der behandles af Worldline, består af:

Betalingskortoplysninger, dvs. primært kontonummer, udløbsdato og kortindehaverens navn for ikke-aktuelle transaktioner

Transaktionsoplysninger, dvs. dato og klokkeslæt for betaling, beløb, valuta, MCC (Merchant Category Code) og betalingsgodkendelseskode

Adresse (inkl. postnummer)

Når Worldline behandler data som vores databehandlere, vil vi indføre passende kontraktmæssige bestemmelser, som loven kræver.

Betalingskortudbydere som VISA og Mastercard samt kortudstedende banker er også dataansvarlige i sig selv og vil behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Til løbende udførelse, administration og formidling af en kontrakt, efter at du har anmodet os om kontraktindgåelse.

Såfremt du ikke giver os disse oplysninger, vil det desværre betyde, at du ikke vil kunne købe abonnementspakker på tilknyttede biltjenester.

Fra dig (via appen)

Fra Worldline

Honda kan få adgang til nogle af de oplysninger, som Worldline har (f.eks. et skjult/delvist kortnummer) i op til 18 måneder efter datoen for transaktionen.

Vi opbevarer kopier af nogle af disse oplysninger (som beskrevet i næste række) i 10 år efter datoen for den pågældende transaktion med henblik på at forebygge og afsløre svindel.

Bemærk, at Worldline opbevarer disse oplysninger som uafhængige dataansvarlige i overensstemmelse med deres politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Til at forhindre og opdage svindel

Betalingstransaktionsreference

Transaktionsoplysninger, dvs. kunde-id og kundens IP-adresse

Denne behandling er nødvendig for vores legitime interesser i at forebygge og afsløre svindel

Fra dig (via appen)

Fra Worldline

10 år fra datoen for den pågældende transaktion.

Til at kontakte dig (via appen eller via e-mail) med oplysninger om tilknyttede biltjenester eller appen

Når vi kontakter dig via e-mail, vil vi bruge følgende data:

Fornavn og efternavn

E-mailadresse

Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at tilbyde dig tilknyttede biltjenester og appen

Fra dig (via appen)

 

Til at kontakte dig om Hondas produkter og tjenester, konkurrencer, spændende tilbud, nyhedsbreve og generel markedsføring og reklame (digitalt og på anden måde)

 

Markedsføringspræferencer

Enheds-id

 

Samtykke (ved at angive præferencer under tilmelding til appen). Du har til hver en tid mulighed for at ændre dette i præferencecentret i appen.

 

Fra dig (via appen)

Vi behandler kun data til dette formål, så længe du giver dit samtykke til markedsføring (via indstillingerne for markedsføringspræferencer i appen).

Vi fortsætter også med at behandle dine markedsføringspræferencer, så vi kan overholde dem.

Til at udføre markedsanalyse, herunder undersøgelser, så vi kan forbedre vores produkter og tjenester

Kontaktoplysninger

Enheds-id

Dine svar på vores markedsundersøgelsesspørgsmål

Behandlingen er nødvendig for vores legitime interesse i at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester.

Vi vil kun inkludere kampagneindhold i vores markedsundersøgelsesmateriale, hvis du har givet os tilladelse til at sende dig markedsføring.

Fra dig (via appen)

 

Vi har besluttet, at vi med rimelig handlen og i betragtning af omstændighederne kan gøre legitime interesser gældende som det lovlige grundlag for at behandle dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (vi har angivet dette ovenfor og har ligeledes angivet vores legitime interesser). Vi er kommet frem til denne beslutning ved at udføre en afvejning for at sikre, at vores legitime interesse ikke tilsidesætter dine rettigheder om beskyttelse af personlige oplysninger som enkeltperson. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om denne afvejning, er du velkommen til at kontakte os.

Markedsførings- og kampagnemateriale

Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at give dig markedsførings- og kampagnemateriale (som angivet ovenfor).

Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til tredjeparter, så de kan sende dig deres egen markedsføring, medmindre du udtrykkeligt har accepteret dette. Vi kan dog bruge tredjepartsdatabehandlere til at sende markedsføring til dig på vores vegne.

Du kan fravælge at modtage markedsførings- og kampagnemateriale ved at ændre dine markedsføringspræferencer i appen.

Sikkerhed

Vi har indført passende politikker, regler og tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ødelæggelse eller skade.

Vi har også procedurer til at håndtere brud på datasikkerheden. Vi underretter dig og enhver relevant myndighed om et brud på datasikkerheden, hvor vi i henhold til lovkrav er forpligtet til at gøre det.

Internettet (herunder sociale mediekanaler) og e-mails er dog ikke sikre. Din kommunikation kan blive ført gennem en række lande, før den leveres, kan blive opsnappet af tredjeparter og vil ikke altid nå frem til den tilsigtede modtager – sådan foregår det på internettet. Vi kan ikke påtage os ansvaret for sådan uautoriseret adgang eller tab af personlige oplysninger, som er uden for vores kontrol.

Du er ansvarlig for at beskytte dit brugernavn og din adgangskode til din app og må ikke dele den med eller videregive den til andre.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du beskytter dine oplysninger og dine enheder mod svindel, identitetstyveri, vira og mange andre onlineproblemer, kan du besøge www.getsafeonline.org. Get Safe Online understøttes af den britiske regering og af førende virksomheder.

Vores tilknyttede biltjenester er udviklet på en sådan måde, at de personlige oplysninger, der indsamles, er nødvendige for at levere den bedst mulige service. Der er udarbejdet relevante tekniske foranstaltninger for at holde dine oplysninger sikre i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser.

Deling af dine personlige oplysninger

Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til:

·       Virksomheder i vores koncern

·       Hvis du er primær bruger: dine inviterede brugere

·       Hvis du er inviteret bruger: din primære bruger

·       Appen leveres af e3 Media (med binavnet Great State)

·       Vores tredjeparts hostingservice-udbydere

·       Vores professionelle rådgivere (herunder blandt andet skatterådgivere, juridiske rådgivere eller andre virksomhedsrådgivere, som leverer professionel service til os, virksomheds- eller insolvensrådgivere eller potentielle købere eller sælgere af virksomheder eller aktiver)

·       Andre tredjepartsleverandører, forretningspartnere og underleverandører til virksomhedsadministration, support, behandlingstjenester, IT- eller telekommunikationsformål (især IBM, AT&T Inc.);

·       Tredjepartsleverandører, som leverer betalingstjenester til os. Dette er i øjeblikket Worldline

·       Tredjepartsleverandører af lyd-/stemmegenkendelsestjenester (især SoundHound Inc.)

·       Tredjepartsleverandører af
callcentersupport (især Bosch Service Solutions S.A.U)

·       Tredjepartsleverandører af diagnosticeringstjenester, dvs. Snap-On, som leverer det elektroniske helbredstjek

·       Tredjepartsleverandører af vores digitale vejhjælp, dvs. Bosch Service Solutions GmbH, som yderligere vil dele data med udbydere af vejhjælp, f.eks. Falck

·       Andre nøje udvalgte tredjepartsleverandører, som bistår os med markedsføringsaktiviteter, administration af kunderelationer, produktoptimering og dataanalyse. Herunder især:

o    e3 Media (med binavnet Great State) og IBM – Vi samarbejder med disse tjenesteudbydere for at opnå en forståelse af vores data som en virksomhed. Det hjælper os med at finde de forhold, der betyder mest for vores virksomhed, og til at forstå vores kunder. Ved at gøre dette kan vi give dig en bedre oplevelse og en mere personlig service

o    e3 Media Limited (med binavnet Great State) – Vi bruger også Great State til at udvikle og give dig appen, udføre analyser til at forbedre appen og overvåge og forbedre vores markedsføringskommunikation

o    IBM leverer systeminfrastrukturen, så kundernes køretøjer kan kommunikere med mobilappen, identitetsstyringstjenester og sikkerhedsrådgivningstjenester.

o    ICUC – Vi bruger ICUC til at analysere, hvor mange videoer der vises osv. i vores discover-feed, så vi kan forbedre indholdet

o    Digitalist Group Plc – Vi bruger Digitalist Group Plc til at levere skærmtjenester i bilen

·       Tredjeparter, som du godkender (herunder blandt andet sociale mediewebsteder og tredjepartsudbydere af betalingstjenester)

·       Beredskabstjenester i tilfælde af en nødsituation

·       Vores kontrolinstanser, retshåndhævende myndigheder eller organer til forebyggelse af svindel samt vores juridiske rådgivere, domstole, politiet og andre bemyndigede organer med henblik på at undersøge enhver faktisk eller mistænkt strafbar handling eller andre lovgivningsmæssige eller juridiske anliggender

·       Statslige organer eller andre myndigheder i Storbritannien og i andre lande, f.eks. dem, der er ansvarlige for indvandring, grænsekontrol, sikkerhed og bekæmpelse af terrorisme, og

·       Det britiske told- og skattevæsen (HMRC) og andre skattemyndigheder eller agenturer for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi videregiver dine personlige oplysninger til tredjeparter:

·       hvis vi overvejer at sælge forretninger eller aktiver, i hvilket tilfælde vi vil videregive dine personlige oplysninger til eventuelle potentielle købere af sådanne forretninger eller aktiver

·       hvis vi eller stort set alle vores aktiver erhverves af en tredjepart, i hvilket tilfælde personlige oplysninger, som vi ligger inde med om vores kunder, vil være et af de overførte aktiver

·       hvis vi bliver udsat for en situation, der relaterer sig til insolvens (f.eks. betalingsstandsning eller likvidation)

·       for at håndhæve eller lægge vores vilkår og betingelser, politikker eller enhver kontrakt, vi har med dig eller har formidlet mellem dig og en tredjepart, til grund

·       for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed eller samme for vores folk eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer (herunder blandt andet det britiske told- og skattevæsen (HMRC), det lokale politi eller andre lokale retshåndhævende myndigheder) med henblik på sikkerhed, forebyggelse af kriminalitet, beskyttelse mod svindel og reduktion af kreditrisiko; og

·       hvor vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige oplysninger for at overholde juridiske forpligtelser eller lovkrav eller på anden måde for at forebygge eller afsløre svindel eller kriminalitet.

Internationale overførsler af dine personlige oplysninger

Vi kan overføre personlige oplysninger til andre lande end det land, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, herunder lande uden for EU og Storbritannien, f.eks. Indien, for at kunne levere vores tjenester til dig. Disse lande har muligvis ikke de samme databeskyttelseslove som det land, hvor du oprindeligt afgav oplysningerne, og de yder muligvis ikke det samme beskyttelsesniveau.

Hvis vi overfører personlige oplysninger til lande uden for EØS, kan vi påberåbe os en beslutning fra Europa-Kommissionen (eller, for Storbritanniens vedkommende, udenrigsministeren) om, at landet yder et passende beskyttelsesniveau til databeskyttelseslovgivningen (f.eks. en beslutning om tilstrækkelighed i forhold til at overføre dine oplysninger til vores moderselskab i Japan).

Alternativt kan vi påberåbe os passende sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat ved lov, for overførsel af personlige oplysninger til et land uden for EØS, f.eks. ved at aftale standardkontraktbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller den britiske regering. Vi har indgået sådanne standardkontraktbestemmelser med IBM i Indien, da en del af den behandling, der udføres af IBM, finder sted dér, og i tilfælde hvor Bosch eventuelt giver dele af behandlingen i underentreprise til deres databehandlere i Filippinerne og USA, vil der også blive aftalt standardkontraktbestemmelser med disse. Endelig har vi aftalt standardkontraktbestemmelser med SoundHound, da de behandler oplysninger vedrørende den personlige Honda-assistent i USA.

Der er en kopi af standardkontraktbestemmelserne på Europa-Kommissionens websted her.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi behandler kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, som vi behandler dem til. Når de ikke længere er nødvendige til disse formål, sletter eller anonymiserer vi dem, så de ikke længere kan knyttes til dig.

Da hver datapost kan anvendes til en række forskellige formål, afhænger fastsættelsen af den relevante opbevaringsperiode af oplysningernes art, grunden til, at vi behandler dem, og de juridiske og driftsmæssige behov for at opbevare dem.

Vi har angivet bestemte opbevaringsperioder i tabellen ovenfor. Når disse særlige perioder ikke gælder:

·       Vi opbevarer dine konto- og profiloplysninger (f.eks. e-mailadresse, mobilnummer, land, sprog, abonnementsoplysninger og markedsføringsoplysninger), så længe du har en konto hos os. Når du har slettet din konto, slettes dine konto- og profiloplysninger inden for 24 timer og kan ikke længere gendannes.

·       Vi sletter eller anonymiserer andre oplysninger løbende op til 90 dage efter, at de er indsamlet. Det betyder, at vi på dag 91 sletter eller anonymiserer de oplysninger, der er indsamlet på dag 1, på en sådan måde, at de ikke længere kan knyttes til dig, og på dag 92 sletter eller anonymiserer vi de oplysninger, der er indsamlet på dag 2.

Hvis (i) du annullerer din konto, (ii) du afmelder bilen, eller (iii) vi opsiger din konto på grund af misligholdelse af vilkårene og betingelserne, inden for udløbet af en sådan periode på 90 dage, vil vi slette eller anonymisere disse oplysninger kort efter.

Disse oplysninger består af:

o    Køretøjsdata, f.eks. flydende bildata (dvs. oplysninger om bilens position og hastighed på bestemte tidspunkter), data for bilsensor og fejlkodehistorik

o    Oplysninger om kundens ture, f.eks. bilens kørselslog

o    Oplysninger om kundestatus, f.eks. hvilke fjerntjenester der er tilgængelige for dig, og status for bilens fejlindikator; og

o    Kundens hændelsesdata, f.eks. tilknyttede biltjenester, anmodninger du foretager og fejl i forbindelse med sådanne anmodninger samt meddelelser fra bilen, f.eks. sikkerhedsadvarsler.

Vi sletter ikke stelnumre, fordi de bruges til at identificere hver bil, vi har fremstillet, og fordi de er nødvendige til forskellige formål, som ligger uden for denne politiks anvendelsesområde.

Du kan få mere detaljerede oplysninger om disse opbevaringsperioder ved at sende en e-mail til vores databeskyttelsesrådgiver på dpm.nordic@honda-eu.com

Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

Rettighed

 

Beskrivelse

 

(1) Til at blive oplyst

En ret til at blive oplyst om de personlige oplysninger, vi har om dig. Denne politik (sammen med vores generelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi indsamler, opbevarer og gemmer dine oplysninger, hvad vi gør med dem og hvorfor. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan give dig de oplysninger, du har brug for.

(2) Til adgang

En ret til at få adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig.

(3) Til korrigering

En ret til at kræve, at vi korrigerer eventuelle urigtige personlige oplysninger, som vi har om dig.

(4) Til sletning

 

En ret til at bede os om at slette de personlige oplysninger, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis (f.eks.):

·       vi ikke længere behøver at bruge de personlige oplysninger til at opnå det formål, vi har indsamlet dem til

·       du trækker dit samtykke tilbage, hvis vi bruger dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, eller

·       du gør indsigelse mod den måde, vi behandler dine oplysninger på (i overensstemmelse med rettighed 7 nedenfor).

Bemærk, at du kan foranledige sletning af dine profiloplysninger og anonymisering af alle køretøjsdata ved at slette din konto.

Du kan også foranledige anonymisering af alle køretøjsdata ved at afmelde din bil (selv om dette ikke medfører sletning af dine profiloplysninger, da du stadig ville have en Honda-konto.

(5) Til begrænsning af behandling

 

I visse tilfælde en ret til at begrænse vores behandling af de personlige oplysninger, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis (f.eks.):

·       du bestrider nøjagtigheden af de personlige oplysninger, som vi ligger inde med

·       du har ret til at bede os om at slette de personlige oplysninger, men foretrækker, at vores behandling begrænses i stedet; eller

·       vi ikke længere har brug for at bruge de personlige oplysninger til at opnå det formål, vi har indsamlet dem til, men du har brug for oplysningerne med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav. 

Du kan til hver en tid slå datadeling fra. Du vil ikke kunne bruge tilknyttede biltjenester, mens datadeling er slået fra, men ved at slå datadeling fra vil du stoppe indsamlingen af alle data (undtagen data behandlet af AT&T som følge af din eSIM-forbindelse til mobilnetværket).

(6) Til dataportabilitet

 

Under visse omstændigheder en ret til at modtage de personlige oplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at kræve, at vi transmitterer disse personlige oplysninger til en anden organisation på din anmodning.

(7) Til at gøre indsigelse

 

En ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af de personlige oplysninger, vi har om dig, når vores lovlige grundlag er med henblik på vores legitime interesser, medmindre vi er i stand til alt i alt at påvise et legitimt grundlag til fortsat at behandle personlige oplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder, eller som er til at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

(8) I forbindelse med automatiske afgørelser og profilering

En ret, der gør, at du ikke er genstand for en beslutning, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som giver retsvirkning eller på tilsvarende vis påvirker dig betydeligt. Vi foretager ikke nogen automatisk behandling, som giver en sådan effekt. Vi opretter imidlertid brugerprofiler for at forstå vores kundebase, så vi kan give dig en tilpasset og professionel service

(9) Til at trække tilbage

En ret til at trække dit samtykke tilbage, hvor vores behandling er baseret på dit samtykke (f.eks. til at give dig markedsføringsmateriale). Bemærk, at tilbagetrækningen kun vil være gældende i fremtiden. Den behandling, der fandt sted inden tilbagetrækningen, berøres ikke.

Vi vil gerne høre din mening om vores tjenester og denne politik. Hvis du ønsker at kontakte os med spørgsmål eller kommentarer, anmode om yderligere oplysninger eller udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du sende os en e-mail på dpm.nordic@honda-eu.com

Hvis du ønsker denne meddelelse i et andet format (f.eks. lyd, stort tryk, braille), bedes du kontakte os ved hjælp af ovenstående oplysninger.

Vi opfordrer dig til at kontakte os først, hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet om den måde, vi håndterer dine personlige oplysninger på. Hvis du ikke er tilfreds med vores håndtering af en anmodning fra dig i forbindelse med dine rettigheder eller betænkeligheder, har du også ret til at indgive en klage til vores tilsynsmyndighed, som er den britiske informationskommissærs kontor. Deres adresse er: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF. For så vidt angår klage, der vedrører tilsidesættelse af reglerne i den danske databeskyttelses lovgivning, kan klage indgives til Datatilsynet. Klagevejledning findes på adressen www.datatilsynet.dk .

Senest opdateret: 7. august 2020