Vilkår og betingelser

Vilkår for brug

Der er nogle regler, som vores besøgende skal følge, når de bruger dette websted, så læs disse vilkår for brug omhyggeligt, navnlig ansvarsfraskrivelserne, idet din brug af dette websted er din accept af disse betingelser. 

Oplysninger om os:

www.honda.dk er et websted, der drives af Honda Motor Europe Denmark, filial af Honda Motor Europe Ltd. ("Vi" eller "Honda"). Honda er registreret i Danmark under CVR-nummer 26318599, og vores hjemsted er Kokholm 13, 6000 Kolding. 

Ændringer i disse vilkår for brug og vores websted:

Vi kan revidere disse vilkår når som helst ved at ændre denne side. Tjek denne side nu og da for at se foretagne ændringer, da de er bindende for dig.

Vi kan opdatere vores websted fra tid til anden, og vi kan ændre indholdet når som helst.

Adgang til vores websted:

Det er vores mål at sikre, at vores websted er tilgængeligt for vores brugere, men vi kan ikke garantere, at vores websted eller indholdet herpå altid er tilgængeligt uden afbrydelser. Vi kan indstille, tilbagekalde, standse eller ændre vores websted eller en del af det uden varsel, og vi pådrager os intet ansvar, hvis vores websted ikke er tilgængeligt. 

Immaterielle rettigheder:

Vi ejer eller er licenshavere af alle immaterielle rettigheder på vores websted og på det materiale, der offentliggøres på det. Disse værker er beskyttet i henhold til immaterialretslovgivningen, herunder ophavsretslovgivningen og traktater rundt omkring i verden, og vi forbeholder os alle disse rettigheder. 

Selv om du gerne må udskrive en kopi og kan downloade uddrag fra dette websted til din egen computer til eget brug, må du ikke bruge noget af indholdet på webstedet, herunder billeder, på dit eget websted eller på nogen anden offentlig eller kommerciel måde uden at indhente forudgående skriftlig tilladelse fra os. Det betyder, at du ikke må udsende eller videreformidle nogen del af vores websted på internettet, medmindre vi har givet skriftlig samtykke hertil. Du må ikke ændre, dekompilere, demontere eller på anden måde omdanne dette websted eller dele heraf.

Du må oprette et link til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er rimelig og lovlig og ikke skader vores omdømme, og forudsat at du ikke drager fordel af det. Du må ikke oprette et link på en måde, så du antyder nogen form for forbindelse, godkendelse eller accept fra vores side, hvor der ikke foreligger en sådan. 

Alle varemærker, der anvendes på dette websted, tilhører Honda eller Honda-koncernen, medmindre andet angives.

Oplysninger er ikke bindende:

Selv om vi gør en rimelig bestræbelse på at opdatere oplysninger på vores websted, sker der undertiden fejl. 

Vi giver ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for, at indholdet på vores websted er nøjagtigt, fuldstændigt eller ajourført.

Vi retter fejl, så snart vi bliver opmærksomme på dem, men vi beder dig tjekke oplysninger om priser og specifikationer med en autoriseret Honda-forhandler, før du træffer beslutning om at købe. Honda påtager sig ikke noget ansvar i den udstrækning, du ikke har kontrolleret sådanne oplysninger.

Ansvarsbegrænsning:

Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser vores erstatningsansvar for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed eller for svig eller urigtige oplysninger fremsat mod bedre vidende eller andet erstatningsansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved lov. 

Selv om vi gør os rimelige bestræbelser for at ajourføre oplysninger på vores websted, udelukker vi i den udstrækning, det er tilladt ved lov, alle udtrykkelige eller underforståede betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, som måtte gælde for vores websted eller indhold på dette.

Vi, vores associerede selskaber eller andre, der har hjulpet os med at udvikle, skabe, fremstille eller levere materiale og oplysninger på dette websted, er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der er relateret til din brug af eller manglende mulighed for at bruge webstedet eller din brug af eller tillid til indhold, der vises på vores websted.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade forårsaget af en virus, et angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet materiale, du ejer, på grund af din anvendelse af vores websted. 

Vi påtager os ikke noget ansvar for indhold på websteder, der er forbundet via links til vores websted. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tab eller skade, der kan opstå som følge af din brug af dem. 

Gældende lov:

Disse vilkår for brug, deres genstand og oprettelse reguleres af engelsk ret og er udelukkende underlagt domstolene i England og Wales. 

Hondas politik vedrørende idéer og indsendelser fra offentligheden:

Vil du dele idéer med Honda? Læs dette først.

Vi er begejstrede for, at verden er fuld af mennesker, der hele tiden får nye idéer. Vi er så heldige, at nogle af disse mennesker arbejder her hos Honda. 

Hvis du har en idé, som du gerne vil dele med os, gør det indtryk på os. Vi værdsætter din passion.

Vi investerer imidlertid store beløb i forskning og udvikling og erfaringen har lært os, at størstedelen af de idéer, der bliver sendt til os, helt eller delvist er de samme som dem, der allerede er udviklet eller anvendes af Honda. 

Derfor er det Hondas politik ikke at acceptere idéer eller forslag, der sendes af nogen uden for selskabet. Denne politik gælder i hele verden. 

Vælger du alligevel at dele dine idéer med os, skal du vide, at følgende regler gælder, uanset fremsendelse af indhold, metoder, medier og svar fra en medarbejder i Honda:

• Vi er ikke i stand til at give dig nogen tilbagemelding om din idé.

• Du frafalder automatisk alle juridiske rettigheder til din idé. Det betyder, at Honda ikke betaler nogen økonomisk eller anden godtgørelse, hvis nogen af vores produkter eller serviceydelser nogensinde helt eller delvist er magen til eller ligner din idé. 

• Vi anser ikke din idé for at være fortrolig.

• Vi returnerer ikke dokumenter, som du sender til os for at forklare din idé.

Er du stadig opsat på det? Her er den adresse, du skal bruge. Men ved at kontakte os erklærer du dig automatisk enig i ovenstående regler. Og husk. Vi vil ikke være i stand til at sende dig et svar.

Intellectual Property Division,

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell,

Berkshire, RG12 1HL, UK