Brændstof

* Hvad er E10 brændstof?

Fra den 1. januar 2011 vil det så kaldte "E10" brændstof blive solgt på tankstationer. For at sikre at også brændstof til ældre køretøjer er tilgængelig, er der en forpligtelse til også at tilbyde E5 brændstof på samme station.
Fra 2013 og fremefter kan hver EU-medlemsstat beslutte om de vil sikre tilgængeligheden af E5 eller ikke.
Grundet det høje antal køretøjer i operation antager vi at E5 vil være tilgængelig i Danmark i lang tid.

* Kan jeg bruge E10 Bioethanol brændstof i min Honda?

Bioethanol brændstof (E10) kan anvendes i alle benzin modeller på vores aktuelle modellinie.
Alle biler produceret fra 1996 og fremefter og alle biler udstyret med brændstofindsprøjtning kan bruge Bioethanol brændstof (E10).
Biler udstyret med karburatorer skal benytte andre brændstoftyper end E10. Bioethanol brændstof kan forårsage forringelse af gummitætninger.