Den sidste nye teknologi

Stadigt stigende krav fra kræsne forbrugere samt en hård konkurrence mellem virksomhederne hører til de globale bilproducenters hverdag. Hondas taktik, for at tilhøre de førende koncerner, er en kraftfuld satsning på forskning og udvikling.

Hondo robot technology

Dagens bilproducenter skal ikke blot sørge for, at kunderne bliver mere end tilfredse med deres valg af bil. I spillereglerne indgår også at leve op til forskellige nationale love og regler, der gælder for miljø og trafiksikkerhed.

Honda har taget disse udfordringer op, og det fremgår tydeligt af virksomhedens forretningsfilosofi, at de skal producere og levere produkter, der belaster natur og miljø mindst muligt.

Man bruger også mange ressourcer på at være på forkant med den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling. Honda har i flere år haft sit eget kollisionstestanlæg med otte testbaner i Tochigi, og det anses for at være blandt de mest avancerede i verden.

Der findes en lang række eksempler på banebrydende, tekniske innovationer fra koncernen. Lige fra fx Civic CVCC, der blev lanceret på det amerikanske marked i 1973, og som flere år før påkrævet levede op til de strenge emissionskrav i Californien, til at man godt og vel 30 år senere var den første bilproducent til at lancere en brændstofcellebil ved navn FCX.

Bredden på Hondas forsknings- og udviklingsarbejde symboliseres på mange måder af den humanoide robot ASIMO. I 1986 indledte Honda sit arbejde med at udvikle en robot, der kunne hjælpe folk i hverdagen. Ved årtusindskiftet lancerede man ASIMO, der dengang var den første robot, der beherskede en realistisk og fleksibel gangteknik. Siden da har man udviklet ASIMO yderligere, og siden 2004 har ASIMO været medlem af Robot Hall of Fame.

Vi er vant til at finde Hondas produkter på land eller til søs. Med jetflyet HondaJet har Honda også erobret luften.

Honda har også kunnet udnytte, at de er aktive inden for flere forskellige produktområder – med vellykkede krydsbefrugtninger som resultat. Wako Research Center fokuserer på områder inden for elektronik, bioteknik og nye materialer. Fire forskningsanlæg i Japan beskæftiger sig med morgendagens produkter med særlig fokus på pålidelighed og ydeevne.

Eftersom Honda er en verdensomspændende virksomhed, foretages der forsknings- og udviklingsaktiviteter på flere markeder. Honda Research Institute (HRI) blev grundlagt i 2003 i Japan, USA og Tyskland, hvor man fokuserer på forskningsprojekter inden for bl.a. udvikling af avanceret robotteknik, brugen af nye superlette materialer samt brændstofcelleteknik. Inden for bioteknik undersøger HRI mulighederne for at udvikle plantebaseret brændstof til transportmidler.