HONDA CLARITY BRUGES UNDER KLIMAMØDET I BONN

0-udslipsbilen Honda Clarity blev anvendt som transportmiddel til konferencedeltagerne på FNs miljøkonference COP23.

21. december 2017

Honda forsynede verdenstopmødet COP23 som blev afholdt i tyske Bonn d. 6.-17. november med to brintdrevne Clarity Fuel Cell-køretøjer. COP23 var næste skridt for verdens regeringer for at gennemføre den klimaaftale som blev underskrevet i Paris og for at fortsætte med at skynde på udviklingen mod en holdbar fremtid. 

Brint var et af emnerne som var i fokus på konferencen som strakte sig over to uger, og brintdrevne biler og busser fandtes tilgængelige for at transportere deltagerne mellem forskellige destinationer på konferencen. To af bilerne som blev anvendt var Honda Clarity Fuel Cell som sørgede for at deltagerne kunne færdes på miljørigtig vis, da bilerne kun afgiver vand som eneste udslip. Clarity, som er verdens mest avancerede brintdrevne køretøj, har plads til fem voksne personer eftersom battericeller er placeret under motorhjelmen og derfor ikke indskrænker kabinepladsen. Bilerne var tilgængelige for regeringsdelegationer, repræsentanter fra forskellige organisationer som deltager i konferencen samt virksomheder og journalister. 

Honda blev præsenteret på COP23 af Honda Motors ved Seiju Kuraishi som deltog på det andet årlige møde på brintområdet (the Hydrogen Council). Rådet blev lanceret d. 17. januar 2017 i Davos og er et globalt initiativ fra ledende virksomheder indenfor energi-, transport- og fremstillingsbranchen. Den fælles vision og langsigtede ambition er at fremme brint i den igangværende energiovergang fra de fossile brændstoffer.