Honda hjælper med rehabiliteringen

Honda har nu i snart 20 år forsket i hvordan man kan hjælpe mennesker med nedsat evne til at gå normalt. For dem som har fået svagere benmuskler på grund af alder eller en ulykke kan mobiliteten blive ganske begrænset.

20. marts 2018

Honda Walking Assist er et hjælpemiddel som spændes fast omkring talje og lår og som gør det lettere for brugeren at gå ved at aflaste tyngden for benene. I to år er hjælpemidlet blevet anvendt 250 forskellige steder i Japan for at understøtte gå-træningen og for at måle gangkapaciteten hos mennesker.

Honda Walking Assist er blevet godkendt inden for EU som et medicinteknisk hjælpemiddel. Det betyder, at Honda kan begynde at sælge produktet i Europa. Honda Walking Assist er et produkt som har sin herkomst i udviklingen af robotten ASIMO.