Honda producerer grøn brint i Tyskland

17. marts 2023

Honda producerer grøn brint i Tyskland

På Hondas europæiske forskningsanlæg i Tyskland vil der blive produceret brint fra ubrugt solenergi.

Honda tror stadig på brint som en god energikilde, især hvis den har vedvarende energi som udgangspunkt. Hos Honda R&D Europe (Deutschland), virksomhedens europæiske forskningsenhed i Offenbach, bygges der nu et produktionsanlæg til at producere "grøn brint". Så hvad er grøn brint? Jo, det genereres ved elektrolyse af vand til brint og ilt ved hjælp af vedvarende energi, altså solenergi i dette tilfælde. Ubrugt elektricitet genereret fra solenergi omdannes til grøn brint, som derefter kan bruges til at tanke køretøjer uden kuldioxid. Brinten produceres således uden udledning af drivhusgasser. Det betyder også produktion af brintgas til lave omkostninger.

Potentialet er dog begrænset af den varierende tilgængelighed af brint og de høje energiomkostninger i tankningsprocessen. Forskerne på centret har derfor udviklet et tankningskoncept til brintbiler. Fokus er her, at gøre det muligt at tanke brintbiler på en efterspørgselsbaseret og energieffektiv måde afhængig af tilgængeligheden af ​​vedvarende brint.

Det nødvendige udstyr til at producere, opbevare og tanke grøn brint vil blive installeret i første halvdel af 2023.

Smart virksomhed
Anlægget er en del af konceptet "Smart Company", hvor Honda udvikler metoder til at optimere energisystemer i stor skala, udvikler og tester teknologier under europæiske forhold, vurderer nye forretningsmodeller og smarte energiløsninger og udvikler integrerede systemer til energistyring.

Honda har længe anerkendt brints potentiale og har forsket i og udviklet brintteknologi og elektriske brændselscellebiler i over 30 år. Brint har lovende forhold som energibærer takket være dets egenskaber. Den kan opbevares, transporteres og tankes hurtigt. Det er globalt anerkendt, at grøn brint vil spille en afgørende rolle i at reducere den globale opvarmning. Alligevel er udviklingen i sin vorden, hvor Honda spiller en fremtrædende rolle med denne type af satsninger. Honda har forpligtet sig til at være med til at løse globale miljøproblemer ved at stræbe efter kulstofneutralitet inden 2050 i alle produkter og operationer.