Markeds introduktion af brændselscelle elbiler i Skandinavien og Island

9. oktober 2012

I dag ved en underskriftsceremoni i København, har Honda underskrevet et aftalememorandum, med organisationer fra de nordiske lande om markedsintroduktion af Brændselscelle elbiler og opbygningen af hydrogen infrastrukturen i perioden 2014-2017.

Dette aftalememorandum skal åbne dialogen med private og offentlige interessenter i Norge, Sverige, Island og Danmark for at sikre finansieringen og supportere mekanismerne for at accelerere markedsintroduktionen.

Honda har investeret intensivt i udviklingen af Brændselscelle elbiler i dette årti. Samtidig har infrastruktur firmaer kontinuerligt udviklet hydrogen produktionsanlæg og standarder for optanknings teknologier, specielt i de nordiske lande.

Resultaterne ser lovende ud, med brændselscelle elbiler der i dag har den samme lange rækkevidde og hurtige genoptankning som benzindrevne biler. I 2009 underskrev flere af verdens ledende bilproducenter en aftale om at sigte efter markedsintroduktion i 2015 for brændselscelle elbiler. Siden 2006 har diverse netværksorganisationer investeret betragtelige summer og åbnet flere hydrogen genopfyldningsstationer i de nordiske lande.

Frem mod 2015 skal vigtige skridt og beslutninger tages for at opnå succesfuld markedsintroduktion. Regeringen skal sikre de korrekte markedsvilkår og mekanismer for introduktionen af brændselscelle elbiler.

Dette aftalememorandum blev blandt andet underskrevet af Hondas Forsknings og udviklingschef Mitsuhiro Ueno. Den danske transportminister Henrik Dam Kristensen overværede seancen.

"København var vært for klimakonferencen i 2009. I dag er vi tilbage her i København for at gøre bæredygtigt transport til virkelighed. Honda er meget stolte af at tiltræde dette konsortium. Scandinavian Hydrogen Highway Partnership vil fungere som en katalysator for at sikre infrastrukturen for den ultimative grønne mobilitet, hvilket er brændselscelle elbilen. Vi er glade for at kunne dele begejstringen ved bæredygtig mobilitet i nær fremtid med befolkningen i de skandinaviske lande, når vi bringer vores brændselscelle elbiler til Skandinavien i 2015". Mitshurio Ueno