5 måder, Honda skaber en renere fremtid på

I 2022 planlægger Honda at elektrificere sine mainstream-modeller i Europa. I 2040 har virksomheden planer om udelukkende at sælge emissionsfrie biler globalt. Og i 2050 vil hele virksomheden og dens produkter være CO2-neutrale.

Det er en stor udfordring, men Honda har en stærk tradition for miljøvenlighed: I 1999 lancerede virksomheden verdens første globalt tilgængelige hybridbil, Insight. Og i 2014 var Honda den første bilproducent, der offentliggjorde CO-udledningen fra virksomhedens produkter.

Og i dagfortsætter Honda med at tage skridt – små og store – for at nå sine ambitiøse målsætninger. Læs om fem måder, hvorpå Honda sætter standarden for bæredygtighed, i takt med at virksomheden arbejder frem mod "nulpåvirkning af miljøet".

1. Batterier i el- og hybridbiler får nyt liv

I 2022 vil hele Hondas modelprogram bestå af elektrificerede drivlinjer såsom batteridrevne biler og selvopladende hybridbiler. Og det er der gode grunde til.

Elbiler er nutiden og fremtiden. EU forventer, at der vil køre 30 millioner elbiler på de europæiske veje i 2030, og miljøgruppen Climate Brief siger, at elbilerne er "et vigtigt element i at opfylde de globale målsætninger i forhold til klimaforandringer."

Det er afgørende at genbruge CO2-neutrale elbiler for at kunne opretholde disse miljømæssige fordele. De fleste dele af en elbil kan genbruges på samme måde som almindelige biler.

Lithium-ion-batterierne kræver dog en anden tilgang. Siden 2013 har Honda Motor Europe indgået et samarbejde med SNAM, der er eksperter inden for genbrug af batterier. Når et batteri ikke længere kan bruges i en bil (udrangering), vil Honda derfor klargøre det, så det kan få "nyt liv".

Dette nye liv bruger batterier til at lagre vedvarende energi. De laver også nye batterier med værdifulde materialer såsom kobolt og lithium, der er udvundet ved hjælp af kompleks kemi og føres tilbage til produktionsprocessen.

Honda Hybrid-serie
Honda Hybrid-serie Efterspørgslen på Hondas voksende sortiment af hybrid- og elbiler bliver ved med at stige, og det samme gør kravet til at håndtere batterier på den mest miljøvenlige måde. Tom Gardner, Senior Vice President for Honda Motor Europe

2. Transport af dele via vej, jernbane og flod

På alt lige fra motorveje til vandveje bruger Honda den bedste transportmetode til opgaven, hvilket hjælper virksomheden med at bygge sine biler på en grønnere måde.

Med en indsats, der høstede ros fra eksperter i bæredygtighed, påtog virksomheden sig for nylig at transportere varer mellem forskellige steder i kanalerne i Belgien. FN gav SDG Pioneer-status til to af Hondas europæiske logistikcentre for at anerkende virksomhedens kontinuerlige fokus på bæredygtighed, trivsel og virksomhedsansvar (CSR).

Produkter og dele ankommer til Antwerpen, der er en af de tre travleste havne i Europa. Ved at bruge lastepramme til at transportere dem til Honda-fabrikker i Gent og Aalst i stedet for at bruge lastbiler er det muligt at reducere udledningen af drivhusgasser på vejene. Indsatsen har sparet over 14 tons CO2 siden juni 2019.

3. Halvering af udledningen gennem hele produktlivscyklussen i 2050

Honda har opstillet en ambitiøst målsætning om at reducere udledningen markant som en del af sin bredere indsats mod klimaforandringer. Og målsætningen? I 2050 sigter virksomheden på at halvere den samlede CO2-udledning i produktlivscyklussen (i forhold til niveauet i 2000) – hvilket svarer til en reduktion af udledningen fra bilers udstødning på 80-90 %.

Gennemsigtighed i forbindelse med udledning er ikke noget nyt for Honda. Tilbage i 2012 var virksomheden den første i branchen, der offentliggjorde sin estimerede CO2-udledning fra brugen af virksomhedens produkter. Siden da har klimaforandringerne øget behovet for at reducere udledningen.

En anden måde, som Honda har reageret på, har været at forpligte sig til en elektrisk fremtid. En nylig undersøgelse fra Cambridge University viste, at elbiler har en udledning gennem deres samlede levetid, der i gennemsnit er op til 70 % lavere end benzinbiler i lande, hvor det meste af energien kommer fra vedvarende kilder og atomkraft, såsom Frankrig og Sverige.

Hondas engagement i elbiler er så stærkt, at 100 % af bilerne vil være elektriske i 2040 (EV og brændselsceller). Den helt elektriske Honda e er blandt den nyeste generation af biler, der ikke har nogen CO2-udledning. Det hjælper denne model med at halvere udledningen gennem hele sin produktlivscyklus i 2050

Honda e set skråt forfra, mens den oplades

4. Plantning af træer siden 1960'erne

Honda har fokus på at beskytte naturen og sikre biodiversitet, hvilket helt konkret betyder planter og dyr i en del af verden.

Træer er ekstremt vigtige for biodiversiteten, fordi der er så meget liv, der afhænger af dem – alt lige fra fugle og insekter til mindre dyr. I 1960'erne begyndte Honda at plante træer i hjemlandet Japan. Det blev fulgt op i midten af 1970'erne med virksomhedens Community Forest Programme (skovprogram i lokalsamfund).

I 2011 understregede Honda sit engagement ved at lancere sine egne retningslinjer for biodiversitet. De anerkendte, at "initiativer til bevarelse af biodiversiteten er en meget vigtig del af vores indsats for at beskytte miljøet på verdensplan."

5. Sådan finder vi fremtidens brændstof

Honda er ikke bare på udkig efter en løsning, som kan sikre fremtidens energi. Virksomheden har udstukket en kurs, så alle dens produkter kan blive drevet af vedvarende energi.

Det omfatter energi fra sol, vand og vind. Det mest oplagte brændstof er elektricitet, som kan overføres til batterierne i helt elektriske biler som f.eks. den nye Honda e.

Men elektricitet kan også bruges til at producere andre former for brændstof. Ved at sende strøm gennem vand – elektrolyse – er det muligt at generere brint og ilt. Denne brint kan bruges til at drive brændselscellebiler (FCV) såsom Honda Clarity, der er ved at blive afprøvet på visse markeder.

Og potentialet i brint stopper ikke der. Blandet med genindvundet CO2 bliver det til et syntetisk brændstof, der er kendt som e-fuel. Det kan bruges i biler med intern forbrændingsmotor, lige fra den helt nye HR-V Hybrid til HondaJet-flyet og alle motorcykler, snerydningsmaskiner og generatorer derimellem. Biobrændsel fra biomasse kan anvendes på samme måde.

Med aktiviteter, der favner alt lige fra plantning af træer i Japan i 1960'erne til banebrydende genbrug af batterier i elbiler rækker Hondas miljømæssige engagement langt ud over virksomhedens elbiler.