Hvad er lavemissionszoner?

Overalt i Europa er hundredvis af storbyer på en mission for at rense deres luft. De sigter mod at reducere lokal forurening ved at begrænse højemissionskøretøjer - normalt ældre dieselbiler og tunge køretøjer - ved enten at forbyde dem eller opkræve gebyrer for at begrænse brugen af dem.

Afhængigt af hvilket land du er i, kan disse kaldes ULEZ (Ultra-Low Emission Zones), "Clean Air Zones", LEZ (Low Emission Zones) eller "Crit'Air Zones".

Mange af zonerne bruger nummerpladegenkendelse til at identificere dem, der ikke opfylder betingelserne for LEZ'erne - andre bruger forrudeklistermærker. Det er vigtigt at kende de systemer, hvert land bruger til at overvåge LEZ'er, for at undgå et uventet gebyr.

Paris crit air-zone

Hvad er en Crit'Air-zone?

Crit'Air-zoner findes kun i Frankrig og er en lavemissionszone, der begrænser køretøjstyper, der kan køre inden for dem. Crit'Air-zoner findes i Paris, Lyon, Grenoble og Strasbourg.

Der er 6 niveauer af Crit'Air-certificering, som køretøjer falder ind under (fra 0-5), afhængigt af det emissionsniveau, de producerer. Inden for Crit'Air-zoner kan der være grænser for, hvor du kan køre afhængigt af, hvilken klasse dit køretøj hører ind under. Certificering er ikke mulig for ældre køretøjer med høje emissionsniveauer, så adgang til disse områder er forbudt.

Hvad er en Clean Air-zone?

Clean Air-zoner ligner lavemissionszoner og findes i Storbritannien. De blev implementeret i områder, hvor luftforureningen overstiger den europæiske lovgrænse.

Køretøjer, der ikke opfylder Euro 6-emissionsstandarderne (f.eks. gamle dieselmotorer) og producerer høje niveauer af forurenende stoffer, skal betale de højeste afgifter.

Hvad er en Ultra-Low Emission-zone (ULEZ)?

Ultra-Low Emission Zone, eller ULEZ, findes i øjeblikket kun i London. Ultra-Low Emission-zoner, der gælder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen (bortset fra juledag), dækker overalt mellem nord- og sydringvejene.

Hvis dit køretøj ikke opfylder emissionskravene, vil du blive opkrævet £ 12,50 for at komme ind i ULEZ-zonen. Hybrider og elektriske køretøjer, der opfylder disse standarder, skal ikke betale gebyret.

Hvilke køretøjer er undtaget fra lavemissionszoner?

Elektriske køretøjer er fritaget for Low Emission Zone-afgifter. Benzinhybrider skal opfylde Euro 4-reglerne, og dieselhybrider skal opfylde Euro 6-standarderne for at kunne køre inden for disse zoner.

Generelt er ældre køretøjer, der muligvis ikke overholder de europæiske standarder, mest udsatte. Større køretøjer, såsom varevogne og lastbiler, har også en tendens til at være underlagt højere afgifter.

Hvor er lavemissionszoner (Low Emission Zones)?

Der er hundredvis af lavemissionszoner i hele Europa, da de findes i mange lande.

Hvert land har sine egne regler, man skal være opmærksom på:

Østrig – der er begrænsninger for brugen af visse lastbiler i fire østrigske byer, herunder Wien.

Belgien – lavemissionszoner i Belgien, også kaldet "Zones de Basse Émissions'', findes i Bruxelles og Anvers og begrænser brugen af dieselkøretøjer, der er indregistreret efter 2006.

Danmark – lavemissionszoner findes i København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Århus. Diesellastbiler, busser og varebiler skal have et partikelfilter monteret for at komme ind i lavemissionszoner.

Frankrig – man skal bruge en Crit'Air-mærkat for at kunne køre inden for Frankrigs lavemissionszoner.

Tyskland – et af de første lande, der indførte lavemissionszoner. Her er der begrænsninger for diesel- og benzinkøretøjer i hver 'Umweltzone'. Man skal have et klistermærke for at vise, at man må køre inden for dem og undgå en bøde.

Italien – 'Zona a traffico limitato'-reglerne bestemmer, hvor du må køre, men ikke specifikt på grund af emissionsniveauer. Disse regler har til formål at reducere trafikken omkring byer og berømte vartegn.

Holland – her finder man 'milieu'-zoner, som begrænser brugen af dieselbiler lavet før 2001. Der er lavemissionszoner i Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Maastricht og Utrecht.

Portugal – hvis du kører i Lissabon, vil du kun kunne få adgang til byens centrum med en bil indregistreret efter 2000. Hvis du kører i det omkringliggende område, skal din bil være produceret efter 1997.

Spanien – man har 'zona de baja emission' i Barcelona, hvor dieselkøretøjer fremstillet før 2006 og benzinkøretøjer fra før 2000 ikke kan få adgang til meget af byen.

Sverige – i øjeblikket findes lavemissionszoner i otte byer og begrænser adgangen for lastbiler og busser. Der er regler for, hvilke biler der må få adgang til visse dele af Stockholm.

Storbritannien – Greater London har sin egen Low Emission Zone plus en Ultra Low Emission Zone i centrum. Andre byer har Clean Air Zones, hvor flere tilføjes hvert år, herunder i Bath, Greater Manchester og Portsmouth.

Sådan undgår du lavemissionszoner

Antallet af lavemissionszoner vokser i hele Europa – så det er en god idé at gøre sit hjemmearbejde ordentligt og finde ud af de seneste oplysninger, før man skal køre i en større europæisk by.

Hvis du er bekymret for at blive opkrævet et gebyr eller en bøde for at køre ind i en lavemissionszone, skal du kontrollere, om dit køretøj overholder de korrekte EU-emissionsstandarder, også selvom du kører en hybridbil.

Hvis din bil ikke overholder kravene, kan planlægning af en rute, der fører dig udenom en zone, eller parkering uden for zonen og derpå anvende offentlig transport, være en alternativ mulighed.

De fleste elkøretøjer er fritaget for afgifter.