Honda udvikler en ny "ren" dieselmotor

Honda Motor Co. Ltd. har udviklet en ny dieselmotor, der reducerer udledningen af udstødningsgasser til samme niveau som for en benzinmotor. Hondas nye dieselmotor anvender en revolutionerende NOx-katalysator (kvælstofilter), der muliggør en reduktion af NOx-udledningen, som er stor nok til at opfylde de krav vedrørende udledning, der er anført i Tier II Bin 5 fra det amerikanske EPA (Environmental Protection Agency) (baseret på Hondas interne beregninger).

Denne katalysator er udstyret med det første system i verden, der anvender den reduktive reaktion af ammoniak, der dannes i katalysatoren, til at "afgifte" kvælstofilter (NOx) ved at ændre dem til ufarligt kvælstof (N2).

I den nye katalysator anvendes en tolagskonstruktion: Det ene lag adsorberer NOx fra udstødningsgassen og konverterer en del af den til kvælstof, mens det andet lag adsorberer den dannede ammoniak og senere anvender den i en reaktion, der konverterer den resterende NOx i udstødningsgassen til kvælstof (N2). Ammoniak er en meget effektiv reagent til reduktion af NOx til N2 i den iltrige atmosfære fra en forbrænding med en mager blanding. Med denne mulighed for at danne og gemme ammoniak i katalysatoren har det været muligt for Honda at konstruere et kompakt letvægtssystem til reduktion af NOx-udledning fra dieselmotorer. Systemet har også en forbedret ydeevne til NOx-reduktion ved 200 - 300 ºC, der er det normale temperaturområde for dieselmotorer.

Honda har udviklet denne katalysator til brug sammen med 2.2 i-CTDi-dieselmotoren, der har fået megen ros for sin lydsvage drift, rene gang og dynamiske ydeevne siden introduktionen i 2003 i de europæiske Accord-modeller. Ved hjælp af en yderligere raffinering af forbrændingsstyringen sender 2.2 i-CTDi-motoren en renere udstødning til NOx-katalysatoren. Honda har opnået denne forbedring ved at optimere udformningen af forbrændingskammeret, reducere brændstofindsprøjtningstiden ved hjælp af et 2000-bar common rail-indsprøjtningssystem og ved at hæve effektiviteten i systemet til recirkulation af udstødningsgasser (EGR). Ved hjælp af disse forbedringer er det lykkedes Honda at reducere den mængde NOx og sod, der normalt findes i motorens udstødning, og samtidig forøge ydeevnen.

Samtidig med udviklingen af en fremragende teknologi til rensning af udstødningsgas planlægger Honda at løse andre tekniske udfordringer i udviklingen af renere dieselmotorer, f.eks. håndteringen af dieselbrændstof med forskellige cetantal og opfyldelse af de amerikanske krav om indbyggede diagnoticeringssystemer. Honda planlægger at introducere den næste generation af dieselmotorer i USA i løbet af tre år.

Benzinmotorer bruger i øjeblikket trevejskatalysatorer, der giver en NOx-reduktion på op til 99 %, men dette opnås kun ved det støkiometriske forhold mellem luft og brændstof. I det iltrige miljø i en dieselmotor med mager forbrænding reducerer trevejskatalysatorerne kun NOx-niveauet med cirka 10 %. Hondas nye katalysator giver en effektiv reduktion af NOx ved en mager forbrænding, så dieselmotorerne kan konkurrere med benzinmotorernes renlighed. Det kompakte system er også let at installere i personbiler.