Honda afslører nye funktioner i Honda SENSING

17. januar 2023

Honda er i gang med at udvikle flere nye vigtige funktioner, der skal tilføjes Honda SENSING 360. Den første kaldes ’advanced in lane driving with hands-off function’. Systemet accelererer, bremser og styrer for føreren, hvilket sikrer, at den korrekte hastighed opretholdes, og at bilen forbliver centreret i vognbanen. Dette uden at føreren skal holde i rattet eller træde på pedalerne. Systemet registrerer kurver på forhånd og hjælper ved at sænke farten for at tage kurven med en passende hastighed. Hvis et andet køretøj er foran bilen, justerer systemet hastigheden og bliver bagved i passende afstand.

Hjælp ved overhaling
Den næste funktion kaldes ’advanced lane change with hands-off function’ og hjælper føreren med at skifte vognbane, for eksempel hvis det forankørende køretøj kører langsommere, end du gør. Systemet advarer føreren, aktiverer blinkene, styrer ind i overhalingsbanen, accelererer og sænker derefter farten, hvorefter det advarer føreren om, at det nu er hensigtsmæssigt at skifte tilbage til den anden vognbane – og assisterer styringen, uden at du behøver at gøre noget som helst som chauffør.

Den tredje nye funktion, 'driver emergency support system', træder i kraft, hvis chaufføren ikke tager kontrollen over bilen tilbage på trods af, at systemet advarer om, at den ønsker netop dette - altså at chaufføren skal tage over igen. Det kan for eksempel ske, hvis chaufføren er faldet i søvn. Ved hjælp af et kamera inde i bilen overvåger systemet føreren for at bestemme, hvor vågen og opmærksom han eller hun er. Den mærker for eksempel, om hovedet er bøjet fremad, eller om øjnene er lukkede. Udover at give forskellige signaler, vil systemet reducere hastigheden og standse bilen samt tænde havariblink og horn – for at advare føreren og alle andre i nærheden, så en ulykke kan undgås.

Parkeringshjælp
’Exit warning’ er en anden ny praktisk funktion, der hjælper dig, når du har parkeret. Hvis systemet registrerer, at et køretøj, for eksempel en cyklist, nærmer sig bagfra, lyser et symbol i sidespejlet. Hvis du allerede har åbnet døren på klem, blinker symbolet, og der lyder et signal for at advare dig om at vente med at åbne døren helt. Systemet fungerer også til bagdøre.

Yderligere teknologier udvikles for at mindske risikoen for ulykker. Med ’driver attention warning and collision warning’ registrerer systemet, om føreren er uopmærksom samtidig med, at bilen nærmer sig en fodgænger, cyklist eller anden bil. Systemet advarer føreren, sænker hastigheden og sørger for, at bilen holder sig inden for kørebanen. Hvis en bil for eksempel er parkeret i siden af ​​vejen, hjælper 'in-lane collision avoidance assist technology' med at sænke farten og styre sikkert forbi den parkerede bil. Hvis en bil eller cykel er parkeret og der ikke er plads nok i vognbanen til at passere, aktiveres funktionen '’emergency steering support technology’'. Den hjælper føreren med at styre sikkert forbi det parkerede køretøj eller alternativt bremse og stoppe bilen for at undgå en kollision.

De nye teknologier begynder gradvist at blive introduceret fra 2024 i Honda SENSING 360-pakken.

For Honda SENSING Elite udvikles ’driver assistance on non-expressway roads’, dvs. førerassistance ved kørsel på landeveje, 'automatic parking assist', som betyder, at bilen automatisk kan køre ind eller ud af en garage af sig selv, og ’driver assistance for all expressway driving situations’, som hjælper føreren med at køre af eller på motorveje.

Målet for Hondas udvikling af sikkerhedsteknologier er, at der aldrig må ske ulykker på vejene. Et andet skridt mod dette mål er introduktionen af ​​en funktion i Honda SENSING (360 og Elite), der registrerer motorcykler. Virksomheden sigter også mod at udstyre alle nye modeller på alle større markeder med Honda SENSING i 2030. I øjeblikket findes Honda SENSING i mere end 14 millioner køretøjer og i 86 procent af alle nye Honda-modeller globalt.

Nærmeste forhandler